Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Sijoituspalveluyritysten tase 31.3.2006

Taseet neljännesvuosittain, 1 000 €
sekä muutos edellisestä, (%)
  31.3.2005 31.3.2006 muutos-%
VASTAAVAA
  01 2 Käteiset varat 4 162,1 10 205,1 145,2
  03 4 Saamiset luottolaitoksilta 139 680,3 121 184,6 -13,2
  05 6 Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä 7 952,1 24 342,8 206,1
  09 0 Saamistodistukset 44 759,2 23 438,8 -47,6
  11 4 Osakkeet ja osuudet 54 326,7 66 601,3 22,6
  12 5 Osakkeet ja osuudet omistusyhteysyrityksissä 774,8 4 384,9 465,9
  13 6 Osakkeet ja osuudet samaan konserniin kuuluvissa yrityksissä 7 094,1 26 980,1 280,3
  15 8 Johdannaissopimukset 14 637,6 2 924,0 -80,0
  17 0 Aineettomat hyödykkeet 12 792,5 9 865,5 -22,9
  19 2 Aineelliset hyödykkeet 5 395,4 5 494,1 1,8
  21 6 Osakeanti-/sijoitusosuusanti-/kantarahastoantisaamiset      
  23 8 Muut varat 293 138,8 410 517,7 40,0
  25 0 Siirtosaamiset ja maksetut ennakot 24 149,9 29 625,8 22,7
  27 2 Laskennalliset verosaamiset 1 067,9 81,0 -92,4
  39 6 VASTAAVAA YHTEENSÄ 609 931,3 735 645,6 20,6
VASTATTAVAA
  41 0 VIERAS PÄÄOMA 460 446,6 582 173,8 26,4
  43 2 Velat luottolaitoksille 41 391,5 34 475,1 -16,7
  44 3 Velat yleisölle ja julkisyhteisöille 3 747,5 7 560,3 101,7
  46 5 Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 0,0 0,0 0,0
  48 7 Johdannaissopimukset ja muut kaupankäyntitark. pidettävät velat 9 910,0 44 200,4 346,0
  50 2 Muut velat 329 506,5 401 473,2 21,8
  52 4 Siirtovelat ja saadut ennakot 43 607,8 89 161,3 104,5
  56 8 Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla 31 086,9 4 059,3 -86,9
  57 9 Laskennalliset verovelat 1 196,3 1 244,2 4,0
  60 4 Tilinpäätössiirtojen kertymä 6 669,8 144,5 -97,8
  65 9 OMA PÄÄOMA 142 814,8 153 327,2 7,4
  6505 4 Osakepääoma/Osuuspääoma/Peruspääoma 47 067,5 45 652,4 -3,0
  6520 3 Ylikurssirahasto 16 095,2 16 632,5 3,3
  6525 8 Arvonkorotusrahasto      
  6530 5 Muut sidotut rahastot 1 951,7 3 178,6 62,9
  6535 0 Vapaat rahastot 60,8 1 178,6 (X)
  6540 7 Edellisten tilikausien voitto/tappio 58 992,8 63 322,6 7,3
  6545 2 Tilikauden voitto/tappio 18 646,8 24 214,2 29,9
  69 3 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 609 931,3 735 645,6 20,6
  90 0 Taseen ulkopuoliset sitoumukset 22 613,3 2 075,9 -90,8
  9005 5 Asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annetut sitoumukset 202,3 202,3 0,0
  9010 2 Asiakkaan hyväksi annetut peruuttamattomat sitoumukset 22 411,0 1 873,6 -91,6

Päivitetty 15.6.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. 1. vuosineljännes 2006, Sijoituspalveluyritysten tase 31.3.2006 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 31.5.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/spy/2006/01/spy_2006_01_2006-06-15_tau_002.html