Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Sijoituspalveluyritysten tase 30.6.2006

Taseet neljännesvuosittain, 1 000 €
sekä muutos edellisestä, (%)
  30.6.2005 30.6.2006 muutos-%
VASTAAVAA
  01 2 Käteiset varat 14 261,5 10 271,5 -28,0
  03 4 Saamiset luottolaitoksilta 117 916,0 122 080,4 3,5
  05 6 Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä 11 122,5 40 304,1 262,4
  09 0 Saamistodistukset 33 052,7 29 800,2 -9,8
  11 4 Osakkeet ja osuudet 42 043,7 68 686,8 63,4
  12 5 Osakkeet ja osuudet omistusyhteysyrityksissä 877,3 4 810,6 448,3
  13 6 Osakkeet ja osuudet samaan konserniin kuuluvissa yrityksissä 7 503,0 10 335,5 37,8
  15 8 Johdannaissopimukset 19 670,9 4 496,6 -77,1
  17 0 Aineettomat hyödykkeet 12 509,1 8 575,2 -31,4
  19 2 Aineelliset hyödykkeet 5 542,4 5 139,9 -7,3
  21 6 Osakeanti-/sijoitusosuusanti-/kantarahastoantisaamiset      
  23 8 Muut varat 357 042,7 194 437,9 -45,5
  25 0 Siirtosaamiset ja maksetut ennakot 30 822,7 27 590,6 -10,5
  27 2 Laskennalliset verosaamiset 654,3 81,0 -87,6
  39 6 VASTAAVAA YHTEENSÄ 653 018,8 526 610,2 -19,4
VASTATTAVAA
  41 0 VIERAS PÄÄOMA 501 402,0 355 539,3 -29,1
  43 2 Velat luottolaitoksille 24 170,7 24 069,1 -0,4
  44 3 Velat yleisölle ja julkisyhteisöille 14 277,9 20 802,4 45,7
  46 5 Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 69,0 0,0 (-100)
  48 7 Johdannaissopimukset ja muut kaupankäyntitark. pidettävät velat 16 307,1 10 503,8 -35,6
  50 2 Muut velat 333 329,5 218 023,6 -34,6
  52 4 Siirtovelat ja saadut ennakot 50 572,2 76 522,5 51,3
  56 8 Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla 61 591,7 2 972,0 -95,2
  57 9 Laskennalliset verovelat 1 083,9 2 646,0 144,1
  60 4 Tilinpäätössiirtojen kertymä 174,3 207,1 18,8
  65 9 OMA PÄÄOMA 151 442,4 170 863,9 12,8
  6505 4 Osakepääoma/Osuuspääoma/Peruspääoma 48 654,0 59 555,6 22,4
  6520 3 Ylikurssirahasto 16 227,3 17 453,9 7,6
  6525 8 Arvonkorotusrahasto      
  6530 5 Muut sidotut rahastot 1 951,6 3 178,6 62,9
  6535 0 Vapaat rahastot 101,1 132,2 30,8
  6540 7 Edellisten tilikausien voitto/tappio 45 702,6 45 779,8 0,2
  6545 2 Tilikauden voitto/tappio 38 805,8 44 763,8 15,4
  69 3 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 653 018,8 526 610,2 -19,4
  90 0 Taseen ulkopuoliset sitoumukset 4 189,6 3 400,9 -18,8
  9005 5 Asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annetut sitoumukset 202,3 202,3 0,0
  9010 2 Asiakkaan hyväksi annetut peruuttamattomat sitoumukset 3 987,3 3 198,6 -19,8

Päivitetty 5.10.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. 2. vuosineljännes 2006, Sijoituspalveluyritysten tase 30.6.2006 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/spy/2006/02/spy_2006_02_2006-10-05_tau_002.html