Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Sijoituspalveluyritysten tuloslaskelmat
1.1.-30.9.2005 ja 1.1.-30.9.2006

Tuloslaskelma neljännesvuosittain, 1 000 €
  1.1.2005-
30.9.2005
1.1.2006-
30.9.2006
 
  27 9 Palkkiotuotot 220 371,5 251 685,0
  29 3 Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot 8 856,9 3 442,1
  37 0 Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista -964,1 1 787,3
  41 9 Korkotuotot 14 570,0 4 395,1
  42 8 Myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuotot 27,6 988,7
  43 9 Suojauslaskennan nettotulos 0,0 0,0
  44 0 Sijoituskiinteistöjen nettotuotot 13,0 20,1
  47 1 Liiketoiminnan muut tuotot 3 794,2 3 449,5
  49 5 SIJOITUSPALVELUTOIMINNAN TUOTOT 246 669,1 265 767,8
  51 9 Palkkiokulut 41 770,4 57 706,7
  53 3 Korkokulut 13 110,0 1 932,2
  55 8 Hallintokulut 102 672,1 110 331,9
  57 2 Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä 5 679,9 4 515,2
  59 6 Liiketoiminnan muut kulut 9 863,1 9 200,9
  61 0 Arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista 1 153,0 -378,7
  63 4 Muiden rahoitusvarojen arvonalentumistappiot 0,0 0,0
  67 3 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 72 420,6 82 459,6
  73 5 Tilinpäätössiirrot 2 368,7 38,7
  75 0 Tuloverot 20 139,9 22 329,3
  76 9 VARSINAISEN TOIMINNAN VOITTO (TAPPIO) VEROJEN JÄLKEEN 54 649,4 60 168,7
  85 0 Muun kuin varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut 2 437,6 -50,0
  89 4 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 57 087,0 60 118,7

Päivitetty 12.12.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. 3. vuosineljännes 2006, Sijoituspalveluyritysten tuloslaskelmat 1.1.-30.9.2005 ja 1.1.-30.9.2006 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/spy/2006/03/spy_2006_03_2006-12-12_tau_001.html