Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Sijoituspalveluyritysten tase 30.9.2006

Taseet neljännesvuosittain, 1 000 €
sekä muutos edellisestä, (%)
  30.9.2005 30.9.2006 muutos-%
VASTAAVAA
  01 2 Käteiset varat 7 337,3 7 317,4 -0,3
  03 4 Saamiset luottolaitoksilta 132 794,9 145 453,6 9,5
  05 6 Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä 11 859,9 27 236,1 129,6
  09 0 Saamistodistukset 37 870,2 39 805,4 5,1
  11 4 Osakkeet ja osuudet 65 443,1 65 692,9 0,4
  12 5 Osakkeet ja osuudet omistusyhteysyrityksissä 877,3 4 810,6 448,3
  13 6 Osakkeet ja osuudet samaan konserniin kuuluvissa yrityksissä 7 493,1 10 617,0 41,7
  15 8 Johdannaissopimukset 15 340,9 2 229,8 -85,5
  17 0 Aineettomat hyödykkeet 12 032,4 8 061,8 -33,0
  19 2 Aineelliset hyödykkeet 5 659,8 4 849,1 -14,3
  21 6 Osakeanti-/sijoitusosuusanti-/kantarahastoantisaamiset 0,0 0,0 0,0
  23 8 Muut varat 542 540,3 320 519,5 -40,9
  25 0 Siirtosaamiset ja maksetut ennakot 27 181,2 49 047,7 80,4
  27 2 Laskennalliset verosaamiset 806,2 81,0 -90,0
  39 6 VASTAAVAA YHTEENSÄ 867 236,6 685 722,1 -20,9
VASTATTAVAA
  41 0 VIERAS PÄÄOMA 702 447,7 503 875,5 -28,3
  43 2 Velat luottolaitoksille 16 389,4 30 139,9 83,9
  44 3 Velat yleisölle ja julkisyhteisöille 11 642,7 14 533,8 24,8
  46 5 Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 0,0 0,0 0,0
  48 7 Johdannaissopimukset ja muut kaupankäyntitark. pidettävät velat 19 903,5 16 400,1 -17,6
  50 2 Muut velat 526 118,1 337 215,4 -35,9
  52 4 Siirtovelat ja saadut ennakot 63 370,0 101 694,6 60,5
  56 8 Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla 63 272,9 2 972,0 -95,3
  57 9 Laskennalliset verovelat 1 751,1 919,7 -47,5
  60 4 Tilinpäätössiirtojen kertymä 140,7 219,1 55,7
  65 9 OMA PÄÄOMA 164 648,1 181 627,3 10,3
  6505 4 Osakepääoma/Osuuspääoma/Peruspääoma 47 609,7 56 680,8 19,1
  6520 3 Ylikurssirahasto 15 644,4 17 527,5 12,0
  6525 8 Arvonkorotusrahasto 0,0 0,0 0,0
  6530 5 Muut sidotut rahastot 1 851,6 1 178,6 -36,3
  6535 0 Vapaat rahastot 98,0 310,5 216,8
  6540 7 Edellisten tilikausien voitto/tappio 42 357,7 45 811,2 8,2
  6545 2 Tilikauden voitto/tappio 57 087,0 60 118,7 5,3
  69 3 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 867 236,6 685 722,1 -20,9
  90 0 Taseen ulkopuoliset sitoumukset 5 122,6 1 410,0 -72,5
  9005 5 Asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annetut sitoumukset 1 135,3 202,3 -82,2
  9010 2 Asiakkaan hyväksi annetut peruuttamattomat sitoumukset 3 987,3 1 207,7 -69,7

Päivitetty 12.12.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. 3. vuosineljännes 2006, Sijoituspalveluyritysten tase 30.9.2006 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/spy/2006/03/spy_2006_03_2006-12-12_tau_002.html