Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Sijoituspalveluyritysten tuloslaskelmat 1.1.-31.12.2005 ja 1.1.-31.12.2006

Sijoituspalveluyritykset  
Tuloslaskelmat , 1000 € sekä muutos edellisestä vuodesta, (%) 1.1.2005-
31.12.2005
1.1.2006-
31.12.2006
Muutos- %
    
  27 9 Palkkiotuotot 327 564,8 342 331,6 4,5
  29 3 Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot 6 332,1 5 915,0 -6,6
  37 0 Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista 1 109,4 2 051,9 85,0
  41 9 Korkotuotot 4 634,3 6 739,7 45,4
  42 8 Myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuotot 836,3 1 487,9 77,9
  43 9 Suojauslaskennan nettotulos 0,0 0,0 0,0
  44 0 Sijoituskiinteistöjen nettotuotot 26,2 33,6 28,2
  47 1 Liiketoiminnan muut tuotot 6 126,4 10 029,1 63,7
  49 5 SIJOITUSPALVELUTOIMINNAN TUOTOT 346 629,5 368 588,8 6,3
  51 9 Palkkiokulut 60 632,0 71 364,7 17,7
  53 3 Korkokulut 1 977,6 2 453,6 24,1
  55 8 Hallintokulut 142 188,2 152 175,4 7,1
  57 2 Poistot ja arvonalent. aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä 8 184,9 5 162,0 -36,9
  59 6 Liiketoiminnan muut kulut 12 273,2 11 954,9 -2,6
  61 0 Arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista 901,0 70,9 -92,1
  63 4 Muiden rahoitusvarojen arvonalentumistappiot 0,0 0,0 0,0
  67 3 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 120 472,6 125 407,3 4,1
  73 5 Tilinpäätössiirrot -163,7 28,9 -117,7
  75 0 Tuloverot 30 113,0 32 448,5 7,8
  76 9 Varsinaisen toiminnan voitto (tappio) verojen jälkeen 90 195,8 92 987,7 3,1
  85 0 Muut kuin varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut -4 245,9 -2 367,0 -44,3
  89 4 TILIKAUDEN VOITTO TAI (TAPPIO) 85 949,9 90 620,7 5,5

Päivitetty 1.6.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. 4. vuosineljännes 2006, Sijoituspalveluyritysten tuloslaskelmat 1.1.-31.12.2005 ja 1.1.-31.12.2006 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 31.5.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/spy/2006/04/spy_2006_04_2007-06-01_tau_001.html