Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Sijoituspalveluyritysten tase 31.12.2006

Taseet, 1 000 €
sekä muutos edellisestä, (%)
  31.12.2005 31.12.2006 muutos-%
VASTAAVAA
  01 2 Käteiset varat 21 795,1 17 295,3 -20,6
  03 4 Saamiset luottolaitoksilta 142 120,3 179 090,6 26,0
  05 6 Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä 16 860,0 25 484,7 51,2
  09 0 Saamistodistukset 30 882,4 46 766,7 51,4
  11 4 Osakkeet ja osuudet 46 734,6 85 223,1 82,4
  12 5 Osakkeet ja osuudet omistusyhteysyrityksissä 890,3 911,5 2,4
  13 6 Osakkeet ja osuudet samaan konserniin kuuluvissa yrityksissä 10 570,4 8 590,3 -18,7
  15 8 Johdannaissopimukset 10 521,9 1 764,4 -83,2
  17 0 Aineettomat hyödykkeet 10 744,0 7 009,2 -34,8
  19 2 Aineelliset hyödykkeet 5 716,1 4 657,5 -18,5
  21 6 Osakeanti-/sijoitusosuusanti-/kantarahastoantisaamiset 0,0 0,0 0,0
  23 8 Muut varat 304 692,4 66 992,4 -78,0
  25 0 Siirtosaamiset ja maksetut ennakot 33 617,9 35 820,3 6,6
  27 2 Laskennalliset verosaamiset 116,2 708,6 509,8
  39 6 VASTAAVAA YHTEENSÄ 635 261,6 480 294,6 -24,4
VASTATTAVAA
  41 0 VIERAS PÄÄOMA 464 775,3 275 648,4 -40,7
  43 2 Velat luottolaitoksille 14 676,8 4 938,5 -66,4
  44 3 Velat yleisölle ja julkisyhteisöille 6 969,3 9 757,3 40,0
  46 5 Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 0,0 307,0 (Z)
  48 7 Johdannaissopimukset ja muut kaupankäyntitark. pidettävät velat 31 828,4 47 155,4 48,2
  50 2 Muut velat 291 437,2 76 229,3 -73,8
  52 4 Siirtovelat ja saadut ennakot 90 276,4 132 626,6 46,9
  56 8 Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla 28 807,0 3 224,0 -88,8
  57 9 Laskennalliset verovelat 780,1 1 410,2 80,8
  60 4 Tilinpäätössiirtojen kertymä 273,4 85,0 -68,9
  65 9 OMA PÄÄOMA 170 212,9 204 561,3 20,2
  6505 4 Osakepääoma/Osuuspääoma/Peruspääoma 43 451,7 51 877,2 19,4
  6520 3 Ylikurssirahasto 17 731,3 17 527,4 -1,1
  6525 8 Arvonkorotusrahasto 0,0 0,0 0,0
  6530 5 Muut sidotut rahastot 1 178,6 1 178,6 0,0
  6535 0 Vapaat rahastot 345,7 4 667,7 (X)
  6540 7 Edellisten tilikausien voitto/tappio 21 556,6 38 689,8 79,5
  6545 2 Tilikauden voitto/tappio 85 948,9 90 620,6 5,4
  69 3 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 635 261,6 480 294,6 -24,4
  90 0 Taseen ulkopuoliset sitoumukset 27 603,7 22 329,3 -19,1
  9005 5 Asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annetut sitoumukset 202,3 21 001,3 (X)
  9010 2 Asiakkaan hyväksi annetut peruuttamattomat sitoumukset 27 401,4 1 328,0 -95,2

Päivitetty 1.6.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. 4. vuosineljännes 2006, Sijoituspalveluyritysten tase 31.12.2006 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/spy/2006/04/spy_2006_04_2007-06-01_tau_002.html