Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Sijoituspalveluyritysten tase 30.6.2007

Taseet, 1 000 €
sekä muutos edellisestä, (%)
  30.6.2006 30.6.2007 muutos-%
VASTAAVAA
  01 2 Käteiset varat 10 271,5 5 093,3 -50,4
  03 4 Saamiset luottolaitoksilta 122 080,4 133 566,2 9,4
  05 6 Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä 40 304,1 28 496,6 -29,3
  09 0 Saamistodistukset 29 800,2 37 815,7 26,9
  11 4 Osakkeet ja osuudet 68 686,8 56 214,1 -18,2
  12 5 Osakkeet ja osuudet omistusyhteysyrityksissä 4 810,6 1 071,8 -77,7
  13 6 Osakkeet ja osuudet samaan konserniin kuuluvissa yrityksissä 10 335,5 16 091,4 55,7
  15 8 Johdannaissopimukset 4 496,6 1 398,4 -68,9
  17 0 Aineettomat hyödykkeet 8 575,2 8 367,5 -2,4
  19 2 Aineelliset hyödykkeet 5 139,9 5 153,8 0,3
  21 6 Osakeanti-/sijoitusosuusanti-/kantarahastoantisaamiset 0,0 0,0 0,0
  23 8 Muut varat 194 437,9 96 034,1 -50,6
  25 0 Siirtosaamiset ja maksetut ennakot 27 590,6 39 115,5 41,8
  27 2 Laskennalliset verosaamiset 81,0 31,0 -61,7
  39 6 VASTAAVAA YHTEENSÄ 526 610,2 428 449,2 -18,6
VASTATTAVAA
  41 0 VIERAS PÄÄOMA 355 539,3 220 407,3 -38,0
  43 2 Velat luottolaitoksille 24 069,1 10 994,7 -54,3
  44 3 Velat yleisölle ja julkisyhteisöille 20 802,4 7 675,3 -63,1
  46 5 Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 0,0 0,0 0,0
  48 7 Johdannaissopimukset ja muut kaupankäyntitark. pidettävät velat 10 503,8 17 129,7 63,1
  50 2 Muut velat 218 023,6 113 207,1 -48,1
  52 4 Siirtovelat ja saadut ennakot 76 522,5 67 211,1 -12,2
  56 8 Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla 2 972,0 3 243,6 9,1
  57 9 Laskennalliset verovelat 2 646,0 945,8 -64,3
  60 4 Tilinpäätössiirtojen kertymä 207,1 69,8 -66,3
  65 9 OMA PÄÄOMA 170 863,9 207 972,3 21,7
  6505 4 Osakepääoma/Osuuspääoma/Peruspääoma 59 555,6 54 288,9 -8,8
  6520 3 Ylikurssirahasto 17 453,9 19 753,3 13,2
  6525 8 Arvonkorotusrahasto 0,0 0,0 0,0
  6530 5 Muut sidotut rahastot 3 178,6 1 327,4 -58,2
  6535 0 Vapaat rahastot 132,2 5 331,4 (X)
  6540 7 Edellisten tilikausien voitto/tappio 45 779,8 49 546,0 8,2
  6545 2 Tilikauden voitto/tappio 44 763,8 77 725,3 73,6
  69 3 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 526 610,2 428 449,2 -18,6
  90 0 Taseen ulkopuoliset sitoumukset 3 400,9 41 217,6 (X)
  9005 5 Asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annetut sitoumukset 202,3 30 313,1 (X)
  9010 2 Asiakkaan hyväksi annetut peruuttamattomat sitoumukset 3 198,6 10 904,5 240,9

Päivitetty 5.10.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. 2. vuosineljännes 2007, Sijoituspalveluyritysten tase 30.6.2007 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.5.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/spy/2007/02/spy_2007_02_2007-10-05_tau_002.html