Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 5.10.2007

Sijoituspalveluyritysten tuotot ja voitto kasvoivat alkuvuonna

Sijoituspalveluyritysten palkkiotuotot olivat vuoden 2007 ensimmäisellä vuosipuoliskolla 199 miljoonaa euroa. Palkkiotuotot kasvoivat 11 prosenttia verrattuna vuoden 2006 ensimmäiseen vuosipuoliskoon. Vuoden 2007 toisella neljänneksellä palkkiotuottoja kertyi 19 prosenttia enemmän kuin ensimmäisellä neljänneksellä.

Sijoituspalveluyritysten tuotoista valtaosa on palkkiotuottoja. Palkkiotuotoista puolestaan suurin osa on omaisuudenhoidosta saatuja palkkiotuottoja. Omaisuudenhoidosta saadut palkkiotuotot kasvoivat alkuvuonna 22 prosenttia verrattuna alkuvuoteen 2006. Myös sijoitus- ja rahoitusneuvonnan palkkiotuotot kasvoivat voimakkaasti. Muut palkkiotuottojen erät sen sijaan vähenivät.

Sijoituspalveluyritysten voitto kasvoi ensimmäisellä vuosipuoliskolla peräti 74 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Voiton kasvua edesauttoi tuottojen kohoamisen lisäksi suurimman kuluerän eli hallintokulujen aleneminen. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen sijoituspalveluyritysten tuloslaskelmia ja taseita koskevista tiedoista.

Sijoituspalveluyritysten palkkiotuotot neljänneksittäin vuodesta 2000 alkaen

Lähde: Sijoituspalveluyritysten tuloslaskelmat ja taseet 1.1.-30.6.2007, Rahalaitokset 2. neljännes 2007. Tilastokeskus

Lisätietoja: Hilkka Jaatinen (09) 1734 3630, Saara Roine (09) 1734 3325, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot

Päivitetty 5.10.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. 2. vuosineljännes 2007. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/spy/2007/02/spy_2007_02_2007-10-05_tie_001.html