Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Sijoituspalveluyritykset 2021, 3. vuosineljännes

Sijoituspalveluyritysten tase 31.3.2009

  31.3.2008 31.3.2009 Muutos-% 1)
VASTAAVAA      
Käteiset varat 3 812,7 6 352,0 66,6
Saamiset luottolaitoksilta 67 019,5 63 370,1 -5,4
Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä 1 234,3 2 969,2 140,6
Saamistodistukset 30 473,0 27 345,9 -10,3
Osakkeet ja osuudet 26 360,1 19 252,9 -27,0
Osakkeet ja osuudet omistusyhteysyrityksissä 136,5 199,5 46,0
Osakkeet ja osuudet samaan konserniin kuuluvissa yrityksissä 16 676,4 23 339,7 40,0
Johdannaissopimukset 0,0 0,0 0,0
Aineettomat hyödykkeet 5 819,0 5 876,9 1,0
Aineelliset hyödykkeet 7 254,3 9 039,6 24,6
Osakeanti-/sijoitusosuusanti-/kantarahastoantisaamiset 0,0 0,0 0,0
Muut varat 16 614,3 14 880,6 -10,4
Siirtosaamiset ja maksetut ennakot 32 919,3 25 932,3 -21,2
Laskennalliset verosaamiset 222,9 193,1 -13,4
VASTAAVAA YHTEENSÄ 208 542,3 198 751,8 -4,7
VASTATTAVAA      
VIERAS PÄÄOMA 66 091,8 50 398,5 -23,7
Velat luottolaitoksille 0,0 839,6 0,0
Velat yleisölle ja julkisyhteisöille 5 284,5 4 415,0 -16,5
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 0,0 0,0 0,0
Johdannaissopimukset ja muut kaupankäyntitark, pidettävät velat 0,0 0,0 0,0
Muut velat 22 368,9 15 754,0 -29,6
Siirtovelat ja saadut ennakot 35 846,8 28 291,1 -21,1
Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla 1 933,2 478,0 -75,3
Laskennalliset verovelat 658,4 621,1 -5,7
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ 308,1 622,2 101,9
OMA PÄÄOMA 142 142,5 147 730,9 3,9
Osakepääoma/Osuuspääoma/Peruspääoma 26 480,0 33 626,8 27,0
Ylikurssirahasto 9 918,1 9 814,9 -1,0
Arvonkorotusrahasto 0,0 0,0 0,0
Muut sidotut rahastot 1 110,7 888,1 -20,0
Vapaat rahastot 24 642,6 32 679,8 32,6
Edellisten tilikausien voitto/tappio 64 992,1 64 618,6 -0,6
Tilikauden voitto/tappio 14 999,0 6 102,6 -59,3
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 208 542,3 198 751,8 -4,7
Taseen ulkopuoliset sitoumukset 4 275,1 44 534,3 941,7
Asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annetut sitoumukset 1 132,7 43,5 -96,2
Asiakkaan hyväksi annetut peruuttamattomat sitoumukset 3 142,4 44 490,8 (X)
1) (X) muutos suurempi kuin 999,9%

Lähde: Sijoituspalveluyritysten tuloslaskelmat ja taseet 1.1.–31.3.2009, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hilkka Jaatinen (09) 1734 3630, Saara Roine (09) 1734 3325, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö


Päivitetty 16.6.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. 1. vuosineljännes 2009, Sijoituspalveluyritysten tase 31.3.2009 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.6.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/spy/2009/01/spy_2009_01_2009-06-16_tau_003_fi.html