Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Sijoituspalveluyritykset 2021, 3. vuosineljännes

Liitetaulukko 2. Sijoituspalveluyritysten tuloslaskelma 1.1 - 30.6.2010, 1 000 euroa

  1.1. - 30.6.2009 1.1. - 30.6.2010 Muutos-%
Palkkiotuotot 101 800,5 134 666,0 32,3
Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot 1 685,6 605,3 -64,1
Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista 2 030,5 2 767,1 36,3
Korkotuotot 1 640,4 875,6 -46,6
Myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuotot 96,3 268,7 179,0
Suojauslaskennan nettotulos 0,0 0,0 0,0
Sijoituskiinteistöjen nettotuotot 32,7 384,0 (X) 1)
Liiketoiminnan muut tuotot 5 210,8 5 840,4 12,1
SIJOITUSPALVELUTOIMINNAN TUOTOT 112 496,8 145 407,1 29,3
Palkkiokulut 22 227,9 30 529,5 37,3
Korkokulut 561,5 484,8 -13,7
Hallintokulut 55 217,5 65 951,6 19,4
Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä 2 441,6 2 181,1 -10,7
Liiketoiminnan muut kulut 8 458,3 8 140,2 -3,8
Arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista 169,9 193,8 14,1
Muiden rahoitusvarojen arvonalentumistappiot 20,5 25,8 25,9
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 23 399,6 37 900,4 62,0
Tilinpäätössiirrot 0,2 76,7 (X) 1)
Tuloverot 6 203,9 10 467,5 68,7
Varsinaisen toiminnan voitto (tappio) verojen jälkeen 17 195,9 27 509,7 60,0
Muun kuin varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut 273,2 93,0 -66,0
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 17 469,1 27 602,7 58,0
1) (X) suurempi kuin 999,9%

Lähde: Sijoituspalveluyritykset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hilkka Jaatinen (09) 1734 3630, Paula Paavilainen (09) 1734 3539, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö


Päivitetty 30.9.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. 2. vuosineljännes 2010, Liitetaulukko 2. Sijoituspalveluyritysten tuloslaskelma 1.1 - 30.6.2010, 1 000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.7.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/spy/2010/02/spy_2010_02_2010-09-30_tau_002_fi.html