Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Sijoituspalveluyritykset 2021, 3. vuosineljännes

Liitetaulukko 3. Sijoituspalveluyritysten tase 30.6.2010, 1 000 euroa

  30.6.2009 30.6.2010 Muutos-%
VASTAAVAA      
Käteiset varat 7 037,4 11 438,7 62,5
Saamiset luottolaitoksilta 70 383,9 76 389,7 8,5
Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä 3 865,1 5 003,0 29,4
Saamistodistukset 29 846,7 32 330,5 8,3
Osakkeet ja osuudet 18 895,4 25 009,4 32,4
Osakkeet ja osuudet omistusyhteysyrityksissä 199,5 2 074,1 939,6
Osakkeet ja osuudet samaan konserniin kuuluvissa yrityksissä 24 487,1 23 907,1 -2,4
Johdannaissopimukset 0,0 69,3 (Z) 1)
Aineettomat hyödykkeet 9 738,2 9 067,8 -6,9
Aineelliset hyödykkeet 9 021,8 7 750,0 -14,1
Osakeanti-/sijoitusosuusanti-/kantarahastoantisaamiset 0,0 0,0 0,0
Muut varat 19 001,0 29 030,7 52,8
Siirtosaamiset ja maksetut ennakot 26 500,4 25 442,2 -4,0
Laskennalliset verosaamiset 94,4 176,1 86,5
VASTAAVAA YHTEENSÄ 219 070,9 247 688,5 13,1
VASTATTAVAA      
VIERAS PÄÄOMA 54 744,6 68 325,2 24,8
Velat luottolaitoksille 311,6 498,9 60,1
Velat yleisölle ja julkisyhteisöille 4 582,2 3 742,0 -18,3
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 89,6 734,5 719,8
Johdannaissopimukset ja muut kaupankäyntitark, pidettävät velat 0,0 27,0 (Z) 1)
Muut velat 17 664,7 19 678,8 11,4
Siirtovelat ja saadut ennakot 30 892,2 41 468,5 34,2
Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla 1 027,1 1 443,0 40,5
Laskennalliset verovelat 177,2 732,5 313,4
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ 272,9 60,1 -78,0
OMA PÄÄOMA 164 053,4 179 303,2 9,3
Osakepääoma/Osuuspääoma/ Peruspääoma 34 953,9 40 528,6 15,9
Ylikurssirahasto 9 158,8 7 279,7 -20,5
Arvonkorotusrahasto 0,0 0,0 0,0
Muut sidotut rahastot 1 059,2 5 456,6 415,2
Vapaat rahastot 38 921,0 38 413,4 -1,3
Edellisten tilikausien voitto/tappio 62 738,3 60 083,6 -4,1
Tilikauden voitto/tappio 17 222,2 27 541,3 59,9
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 219 070,9 247 688,5 13,1
Taseen ulkopuoliset sitoumukset 52 020,6 17 786,3 -65,8
Asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annetut sitoumukset 42,5 1 142,6 (X) 2)
Asiakkaan hyväksi annetut peruuttamattomat sitoumukset 51 978,1 16 643,7 -68,0
1) (Z) nimikkeellä ei tietoa vertailuajankohtana
2) (X) suurempi kuin 999,9 %

Lähde: Sijoituspalveluyritykset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hilkka Jaatinen (09) 1734 3630, Paula Paavilainen (09) 1734 3539, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö


Päivitetty 30.9.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. 2. vuosineljännes 2010, Liitetaulukko 3. Sijoituspalveluyritysten tase 30.6.2010, 1 000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.7.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/spy/2010/02/spy_2010_02_2010-09-30_tau_003_fi.html