Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Sijoituspalveluyritykset 2021, 3. vuosineljännes

Julkaistu: 13.6.2013

Sijoituspalveluyritysten palkkiotuotot ja liikevoitto kasvoivat edellisvuodesta tammi-maaliskuussa

Sijoituspalveluyritysten palkkiotuotot olivat vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä 74 miljoonaa euroa. Palkkiotuotot kasvoivat 10 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Edelliseen neljännekseen verrattuna palkkiotuotot vähenivät liki 26 prosenttia. Sijoituspalveluyritysten tuotoista 90 prosenttia muodostui palkkiotuotoista. Tärkein palkkiotuottojen lähde oli omaisuudenhoito, joka tuotti yli 44 miljoonaa euroa. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen sijoituspalveluyritystilastosta.

Sijoituspalveluyritysten palkkiotuottojen vuosimuutos neljänneksittäin

Sijoituspalveluyritysten palkkiotuottojen vuosimuutos neljänneksittäin

Sijoituspalveluyritysten merkittävin kuluerä oli hallintokulut, joita oli ensimmäisellä neljänneksellä vajaat 37 miljoonaa euroa. Hallintokulut muodostuvat suurimmaksi osaksi henkilöstökuluista. Toinen tärkeä kuluerä, palkkiokulut, kasvoivat 6 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna.

Sijoituspalveluyritysten liikevoitto ensimmäisellä neljänneksellä oli 21 miljoonaa euroa. Liikevoitto kasvoi 21 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Sijoituspalveluyrityksiä oli toiminnassa maaliskuun 2013 lopussa 56 kappaletta, joista 37 teki voitollisen liiketuloksen.


Lähde: Sijoituspalveluyritykset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hilkka Jaatinen 09 1734 3630, Kristiina Nieminen 09 1734 2957, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (267,6 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 13.6.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. 1. vuosineljännes 2013. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.5.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/spy/2013/01/spy_2013_01_2013-06-13_tie_001_fi.html