Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Sijoituspalveluyritykset 2021, 3. vuosineljännes

Liitetaulukko 2. Sijoituspalveluyritysten tuloslaskelma 1.1.- 31.12.2013, 1000 euroa

  1.1.- 31.12.2012 1.1.- 31.12.2013 Muutos-%
Palkkiotuotot 304 224 300 670 -1,2
Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot 1 939 1 519 -21,7
Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista 4 354 2 368 -45,6
Korkotuotot 1 813 1 583 -12,7
Myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuotot 329 260 -21,0
Suojauslaskennan nettotulos      
Sijoituskiinteistöjen nettotuotot 6   -100
Liiketoiminnan muut tuotot 15 258 20 351 33,4
SIJOITUSPALVELUTOIMINNAN TUOTOT 327 921 326 750 -0,4
Palkkiokulut 76 066 75 183 -1,2
Korkokulut 631 754 19,5
Hallintokulut 141 932 132 880 -6,4
Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä (A26) 4 145 3 438 -17,1
Liiketoiminnan muut kulut 19 784 16 825 -15,0
Arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista 783 662 -15,5
Muiden rahoitusvarojen arvonalentumistappiot 286 1 233 330,5
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 84 294 95 777 13,6
Tilinpäätössiirrot -11 711 -15 752 34,5
Tuloverot 18 598 20 580 10,7
VARSINAISEN TOIMINNAN VOITTO (TAPPIO) VEROJEN JÄLKEEN 53 985 59 444 10,1
Muun kuin varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut 10 897 -481 -104 1)
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 64 882 58 963 -9,1
1) muutos positiivisen ja negatiivisen luvun välillä

Lähde: Sijoituspalveluyritykset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hilkka Jaatinen 09 1734 3630, Kristiina Nieminen 09 1734 2957, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 3.4.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. 4. vuosineljännes 2013, Liitetaulukko 2. Sijoituspalveluyritysten tuloslaskelma 1.1.- 31.12.2013, 1000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.7.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/spy/2013/04/spy_2013_04_2014-04-03_tau_002_fi.html