Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Sijoituspalveluyritykset 2021, 3. vuosineljännes

Liitetaulukko 3. Sijoituspalveluyritysten tase 1.1.- 31.12.2013, 1000 euroa

  1.1.- 31.12.2012 1.1.- 31.12.2013 Muutos-%
VASTAAVAA      
Käteiset varat 9 244 3 234 -65,0
Saamiset luottolaitoksilta 98 846 100 124 1,3
Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä 9 603 2 968 -69,1
Saamistodistukset 38 290 34 870 -8,9
Osakkeet ja osuudet 11 262 5 446 -51,6
Osakkeet ja osuudet omistusyhteysyrityksissä 224 55 -75,3
Osakkeet ja osuudet samaan konserniin kuuluvissa yrityksissä 11 968 15 089 26,1
Johdannaissopimukset 999 615 -38,5
Aineettomat hyödykkeet 5 208 7 387 41,8
Aineelliset hyödykkeet 5 285 7 624 44,2
Osakeanti-/sijoitusosuusanti-/kantarahastoantisaamiset 141   -100
Muut varat 23 716 28 461 20,0
Siirtosaamiset ja maksetut ennakot 57 708 40 747 -29,4
Laskennalliset verosaamiset 343 1 878 447,9
VASTAAVAA YHTEENSÄ 272 837 248 497 -8,9
VASTATTAVAA      
VIERAS PÄÄOMA 101 358 84 313 -16,8
Velat luottolaitoksille 1 378 31 -97,7
Velat yleisölle ja julkisyhteisöille 2 032 1 876 -7,7
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 99 41 -58,3
Johdannaissopimukset ja muut kaupankäyntitark. pidettävät velat 17 032 874 -94,9
Muut velat 14 525 13 000 -10,5
Siirtovelat ja saadut ennakot 62 399 67 171 7,6
Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla 2 106 722 -65,7
Laskennalliset verovelat 1 787 597 -66,6
Tilinpäätössiirtojen kertymä 29 27 -8,3
OMA PÄÄOMA 171 450 164 158 -4,3
Osakepääoma/Osuuspääoma/Peruspääoma 40 066 34 486 -13,9
Ylikurssirahasto 7 491 7 378 -1,5
Arvonkorotusrahasto      
Muut sidotut rahastot 4 610 4 551 -1,3
Vapaat rahastot 43 077 39 146 -9,1
Edellisten tilikausien voitto/tappio 11 210 20 114 79,4
Tilikauden voitto/tappio 64 997 58 483 -10,0
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 272 837 248 497 -8,9
Taseen ulkopuoliset sitoumukset 6 1 658 (X) 1)
Asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annetut sitoumukset 6 0,0 -100
Asiakkaan hyväksi annetut peruuttamattomat sitoumukset 0,0 1 658 0,0
1) suurempi kuin 999,9 %

Lähde: Sijoituspalveluyritykset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hilkka Jaatinen 09 1734 3630, Kristiina Nieminen 09 1734 2957, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 3.4.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. 4. vuosineljännes 2013, Liitetaulukko 3. Sijoituspalveluyritysten tase 1.1.- 31.12.2013, 1000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.7.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/spy/2013/04/spy_2013_04_2014-04-03_tau_003_fi.html