Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Sijoituspalveluyritykset 2021, 3. vuosineljännes

Julkaistu: 22.12.2016

Sijoituspalveluyritysten liikevoitto kasvoi edellisvuoden heinä-syyskuusta

Sijoituspalveluyritysten liikevoitto oli 46 miljoonaa euroa vuoden 2016 kolmannella neljänneksellä. Liikevoitto kasvoi 15 miljoonalla eurolla edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna. Edelliseen neljännekseen verrattuna liikevoittoa kertyi 19 miljoonaa euroa enemmän. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen sijoituspalveluyritystilastosta.

Sijoituspalveluyritysten liikevoitto neljänneksittäin 2009-2016, milj. euroa

Sijoituspalveluyritysten liikevoitto neljänneksittäin 2009-2016, milj. euroa

Palkkiotuotot ja palkkiokulut

Vuoden kolmannella neljänneksellä palkkiotuotot olivat 94 miljoonaa euroa, mikä on 13 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuoden 2015 vastaavana ajankohtana. Edelliseen neljännekseen verrattuna palkkiotuotot pysyivät samalla tasolla. Palkkiokulut olivat 24 miljoonaa euroa, mikä on saman verran kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana ja kuluvan vuoden toisella neljänneksellä.

Korkotuotot ja korkokulut

Korkotuotot olivat kolmannella neljänneksellä 0,2 miljoona euroa, mikä on 53,1 prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin ja 18,8 prosenttia vähemmän kuin edellisellä neljänneksellä. Korkokulut olivat kolmannella neljänneksellä 0,1 miljoonaa euroa ja ne laskivat 50 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna. Edelliseen neljännekseen verrattuna korkokulut olivat 1,2 prosenttia pienemmät.

Hallintokulut

Sijoituspalveluyritysten suurin kuluerä oli hallintokulut, joita kertyi vuoden 2016 kolmannella neljänneksellä 42 miljoonaa euroa, mikä on 18 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuotta aiemmin. Edelliseen neljännekseen verrattuna hallintokuluja oli 4 miljoona euroa vähemmän. Hallintokuluista henkilöstökulut olivat 25 miljoonaa euroa eli 59 prosenttia koko hallintokuluista. Muut hallintokulut olivat 17 miljoonaa euroa mikä on 10 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Taseet

Taseiden yhteenlaskettu arvo oli 383 miljoonaa euroa. Taseet kasvoivat 10,7 prosenttia vuoden takaisesta. Oman pääoman osuus taseiden loppusummasta oli 64,6 prosenttia.

Sijoituspalveluyrityksiä oli toiminnassa vuoden 2016 kolmannen neljänneksen lopussa 64 kappaletta, joista 41 teki voitollisen liiketuloksen.


Lähde: Sijoituspalveluyritykset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jarkko Kaunisto 029 551 3551, Anu Karhu 029 551 3325, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (247,4 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 22.12.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. 3. vuosineljännes 2016. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.5.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/spy/2016/03/spy_2016_03_2016-12-22_tie_001_fi.html