Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Sijoituspalveluyritykset 2021, 3. vuosineljännes

Julkaistu: 18.12.2019

Sijoituspalveluyritysten liikevoitto ja palkkiotuotot kasvoivat vuoden 2019 kolmannella neljänneksellä

Korjattu 30.3.2020. Korjatut kohdaton merkitty punaisella.

Sijoituspalveluyritysten liikevoitto oli 29 miljoonaa euroa vuoden 2019 kolmannella neljänneksellä. Liikevoittoa kertyi noin 4 miljoona euroa enemmän viime vuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna. Palkkiotuotot kasvoivat noin 4 miljoonalla eurolla vuoden takaisesta 90 miljoonaan euroon. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen sijoituspalveluyritystilastosta.

Sijoituspalveluyritysten liikevoitto neljänneksittäin 2014-2019, milj. euroa (Kuviota korjattu 30.3.2020)

Sijoituspalveluyritysten liikevoitto neljänneksittäin 2014-2019, milj. euroa (Kuviota korjattu 30.3.2020)

Sijoituspalveluyritykset tarjoavat asiakkailleen sijoitustoimintaan liittyviä palveluja, kuten sijoitusneuvontaa, omaisuudenhoitoa sekä rahoitusvälineitä koskevien toimeksiantojen vastaanottamista, välittämistä ja toteuttamista. Sijoituspalveluyritysten liiketoiminnan tuotoista ja kuluista tärkeimmät erät tuloslaskelmassa ovat palkkiotuotot- ja kulut. Liikevoiton määräytymiseen vaikuttaa merkittävästi palkkiotuottojen ja -kulujen lisäksi hallinnon kulut. Toisinaan myös muilla erillä, kuten voitoilla/tappioilla myytäviksi luokitelluista pitkäaikaisista omaisuuseristä saattaa olla suuri vaikutus tilikauden voittoon.

Palkkiotuotot ja palkkiokulut

Palkkiotuottoja kertyi vuoden 2019 kolmannella neljänneksellä 90 miljoonaa euroa. Kasvua viime vuoden vastaavasta ajankohdasta on 4,1 prosenttia, joka on noin 4 miljoonaa euroa. Edelliseen neljännekseen verrattuna palkkiotuottoja kertyi puolestaan noin 9 miljoonaa euroa vähemmän. Palkkiokuluja sijoituspalveluyrityksille kertyi noin 21 miljoonaa euroa, joka on vastaa palkkiokulujen määrää vastaavana neljänneksenä vuotta aiemmin. Edelliseen neljännekseen verrattuna palkkiokuluja oli 2 miljoona euroa vähemmän.

Hallinnon kulut

Hallinnon kuluja sijoituspalveluyrityksille kertyi vuoden 2019 kolmannella neljänneksellä noin 41 miljoonaa euroa, joka on vastaa hallinnon kulujen määrää vastaavana neljänneksenä vuotta aiemmin. Edelliseen neljännekseen verrattuna kuluja oli noin 7 miljoonaa euroa vähemmän. Henkilöstökulut olivat noin 23 miljoonaa euroa, joka on 55 prosenttia hallintokuluista. Henkilöstökulut pysyivät ennallaan verrattuna vastaavaan neljännekseen vuotta aiemmin. Muut hallintokulut olivat puolestaan noin 18 miljoonaa euroa.

Taseet

Taseiden yhteenlaskettu arvo vuoden 2019 kolmannen neljänneksen lopussa oli 343 miljoonaa euroa. Taseet kasvoivat 1,1 prosenttia vuoden takaisesta. Oman pääoman osuus taseiden loppusummasta kasvoi vuoden takaisen vastaavan neljänneksen 64,0 prosentista noin 68,6 prosenttiin.

Sijoituspalveluyrityksiä oli toiminnassa vuoden 2019 kolmannen neljänneksen lopussa 54 kappaletta, joista 40 teki voitollisen liiketuloksen.


Lähde: Sijoituspalveluyritykset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jukka-Pekka Pyylampi 029 551 3002, Heidi Lauttamäki 029 551 3029, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (254,5 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 18.12.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. 3. vuosineljännes 2019. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.5.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/spy/2019/03/spy_2019_03_2019-12-18_tie_001_fi.html