Publicerad: 18.12.2019

Värdepappersföretagens rörelsevinst och provisionsintäkter ökade under tredje kvartalet 2019

Under tredje kvartalet år 2019 var värdepappersföretagens rörelsevinst 41 miljoner euro. Rörelsevinsten ökade med ungefär 16 miljoner euro jämfört med motsvarande kvartal året innan. Provisionsintäkterna ökade med 28 miljoner euro från året innan till 114 miljoner euro. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över värdepappersföretag.

Värdepappersföretagens rörelsevinst efter kvartal 2014-2019, mn euro

Värdepappersföretagens rörelsevinst efter kvartal 2014-2019, mn euro

Värdepappersföretagen erbjuder sina kunder tjänster förknippade med placeringsverksamhet, såsom investeringsrådgivning, kapitalförvaltning samt mottagande, vidarebefordran och utförande av order avseende finansiella instrument. De viktigaste posterna i resultaträkningen, vad gäller intäkter av och utgifter för värdepappersföretagens affärsverksamhet, är provisionsintäkter och -kostnader. Rörelsevinsten bestäms i betydande grad förutom av provisionsintäkter och -kostnader också av administrativa kostnader. Ibland kan också andra poster, som t.ex. långfristiga tillgångar som klassificeras som att de innehas för försäljning med vinst/förlust, ha stor inverkan på räkenskapsperiodens vinst.


Källa: Värdepappersföretag, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jukka-Pekka Pyylampi 029 551 3002, Heidi Lauttamäki 029 551 3029, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (236,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 18.12.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Värdepappersföretag [e-publikation].
ISSN=2342-5199. 3:e kvartalet 2019. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.3.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/spy/2019/03/spy_2019_03_2019-12-18_tie_001_sv.html