Finlands officiella statistik

Värdepappersföretag

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Värdepappersföretagens rörelsevinst och provisionsintäkter ökade under tredje kvartalet 2019
18.12.2019
Under tredje kvartalet år 2019 var värdepappersföretagens rörelsevinst 41 miljoner euro. Rörelsevinsten ökade med ungefär 16 miljoner euro jämfört med motsvarande kvartal året innan. Provisionsintäkterna ökade med 28 miljoner euro från året innan till 114 miljoner euro. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över värdepappersföretag.

Nästa offentliggörande:
16.4.2020

Beskrivning: Statistikcentralen har publicerat statistik över värdepappersföretag på kvartals- och årsnivå ända från situationen vid utgången av år 1998. Bokslutsuppgifter enligt IAS/IFRS-bokslutsstandarder har publicerats fr.o.m. år 2005. Värdepappersföretag är institut som bedriver fondkommissionsrörelse, marknadsgarantrörelse, värdepappersförmedlarrörelse, emissionsarrangemang och förmögenhetsförvaltning i Finland och som erhållit det verksamhetstillstånd som lagen kräver. Värdepappersföretagsverksamhet bedrivs i Finland av inhemska värdepappersföretag och av utländska värdepappersföretags filialkontor i Finland.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: balansräkningar, bokslut, företag, placeringstjänster, resultaträkningar, värdepapper, värdepappersföretag.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Källmaterialet i statistiken över värdepappersföretag ändras fr.om. början av år 2014
3.4.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Värdepappersföretag [e-publikation].
ISSN=2342-5199. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.3.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/spy/index_sv.html