Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Sijoituspalveluyritykset 2021, 3. vuosineljännes

Julkaistu: 16.4.2020

Sijoituspalveluyritysten palkkiotuotot ja liikevoitto kasvoivat vuoden 2019 neljännellä neljänneksellä

Sijoituspalveluyritysten liikevoitto oli 47 miljoonaa euroa vuoden 2019 viimeisellä neljänneksellä. Liikevoittoa kertyi 12 miljoona euroa enemmän edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna. Palkkiotuotot kasvoivat 31 miljoonalla eurolla vuoden takaisesta 130 miljoonaan euroon. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen sijoituspalveluyritystilastosta.

Sijoituspalveluyritysten liikevoitto neljänneksittäin 2014-2019, milj. euroa

Sijoituspalveluyritysten liikevoitto neljänneksittäin 2014-2019, milj. euroa

Sijoituspalveluyritykset tarjoavat asiakkailleen sijoitustoimintaan liittyviä palveluja, kuten sijoitusneuvontaa, omaisuudenhoitoa sekä rahoitusvälineitä koskevien toimeksiantojen vastaanottamista, välittämistä ja toteuttamista. Sijoituspalveluyritysten liiketoiminnan tuotoista ja kuluista tärkeimmät erät tuloslaskelmassa ovat palkkiotuotot- ja kulut. Liikevoiton määräytymiseen vaikuttaa merkittävästi palkkiotuottojen ja -kulujen lisäksi hallinnon kulut. Toisinaan myös muilla erillä, kuten voitoilla/tappioilla myytäviksi luokitelluista pitkäaikaisista omaisuuseristä saattaa olla suuri vaikutus tilikauden voittoon.

Palkkiotuotot ja palkkiokulut

Palkkiotuottoja kertyi vuoden 2019 neljännellä neljänneksellä 130 miljoonaa euroa. Kasvua viime vuoden vastaavasta ajankohdasta on 31 prosenttia, joka on 31 miljoonaa euroa. Edelliseen neljännekseen verrattuna palkkiotuottoja kertyi puolestaan 39 miljoonaa euroa enemmän. Palkkiokuluja sijoituspalveluyrityksille kertyi 32 miljoonaa euroa, joka on 3 miljoona euroa enemmän kuin vastaavana neljänneksenä vuotta aiemmin. Edelliseen neljännekseen verrattuna palkkiokuluja oli 11 miljoona euroa enemmän.

Vuonna 2019 sijoituspalveluyritysten yhteenlasketut palkkiotuotot olivat 408 miljoonaa euroa, mikä on 5 miljoonaa euroa enemmän kuin edeltävänä vuonna. Palkkiokuluja sijoituspalveluyritykset maksoivat vuoden aikana yhteensä 100 miljoonaa euroa, joka on 4 miljoonaa euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Hallinnon kulut

Hallinnon kuluja sijoituspalveluyrityksille kertyi vuoden 2019 neljännellä neljänneksellä noin 50 miljoonaa euroa, joka vastaa hallinnon kulujen määrää vastaavana neljänneksenä vuotta aiemmin. Edelliseen neljännekseen verrattuna kuluja oli 9 miljoonaa euroa enemmän. Henkilöstökulut olivat noin 29 miljoonaa euroa, joka on 57 prosenttia hallintokuluista. Henkilöstökulut kasvoivat edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä miljoonalla eurolla. Muut hallintokulut olivat 22 miljoonaa euroa.

Vuositasolla sijoituspalveluyritysten hallinnon kulut olivat 184 miljoonaa euroa. Kulut laskivat edellisestä vuodesta 0,8 prosenttia, joka on kaksi miljoona euroa.

Taseet

Taseiden yhteenlaskettu arvo vuoden 2019 lopussa oli 405 miljoonaa euroa. Taseet kasvoivat 16,72 prosenttia vuoden takaisesta, kun taseiden yhteenlaskettu arvo oli edeltävän vuoden lopussa 347 miljoonaa euroa. Oman pääoman osuus taseiden loppusummasta laski vuoden takaisesta 70 prosentista noin 68 prosenttiin.

Sijoituspalveluyrityksiä oli toiminnassa vuoden 2019 neljännen neljänneksen lopussa 54 kappaletta, joista 45 teki voitollisen liiketuloksen.


Lähde: Sijoituspalveluyritykset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jukka-Pekka Pyylampi 029 551 3002, Heidi Lauttamäki 029 551 3029, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jan Nokkala

Julkaisu pdf-muodossa (259,5 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 16.4.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. 4. vuosineljännes 2019. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.5.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/spy/2019/04/spy_2019_04_2020-04-16_tie_001_fi.html