Liitetaulukko 2. Ulkomaiset suorat sijoitukset, virta, milj. euroa

  2010 2011 2012 2013 2014 2015
Sijoitus
Suomeen
Maailma 5 556 1 834 3 233 -95 13 796 1 274
Ruotsi 1 229 626 901 -388 1 735 2 186
Alankomaat 1 979 840 2 271 -1 512 4 082 388
Saksa 2 469 1 327 -2 737 -240 -331 800
Tanska 163 -35 550 194 1 142 -796
Luxemburg 1 486 276 -247 476 4 255 -2 796
Sijoitus
ulkomaille
Maailma 7 693 3 605 5 871 -1 803 891 -14 490
Ruotsi 1 020 2 959 2 535 331 2 137 -4 802
Alankomaat 646 1 371 5 545 -3 849 2 537 -10 796
Saksa 583 -104 1 768 -2 637 -892 712
Belgia 2 430 -845 -13 807 1 457 -1 341 -2 099
Yhdysvallat (USA) -815 268 -351 -490 -1 415 780
Venäjä 691 575 318 512 266 113
1) Vuodesta 2013 alkaen luvut eivät ole vertailukelpoisia aiempien vuosien lukujen kanssa johtuen tilastointimuutoksista.

Lähde: Ulkomaiset suorat sijoitukset 2015, Tilastokeskus

Lisätietoja: Kristian Taskinen 029 551 2238, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 27.10.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ulkomaiset suorat sijoitukset [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3498. 2015, Liitetaulukko 2. Ulkomaiset suorat sijoitukset, virta, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 6.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ssij/2015/ssij_2015_2016-10-27_tau_002_fi.html