Liitetaulukko 3. Ulkomaiset suorat sijoitukset, tuotto maittain, milj. euroa

  2012 2013 2014 2015 2016 2017
Sijoitus
Suomeen
Ruotsi 4 267 2 209 2 357 2 915 3 107 3 459
Alankomaat -239 1 089 2 377 1 316 193 1 185
Tanska 228 346 444 412 301 452
Saksa 378 169 350 442 291 301
Luxemburg -167 -156 -1 644 -2 088 1 241 538
Sijoitus
ulkomaille
Ruotsi 4 276 1 873 3 502 2 803 2 785 2 836
Alankomaat 786 1 135 1 580 1 634 4 459 1 641
Saksa -206 -492 215 95 -236 -129
Belgia 511 518 304 110 89 308
Yhdysvallat (USA) 87 327 419 -416 140 323
Venäjä 638 534 279 272 209 378
1) Vuodesta 2013 alkaen luvut eivät ole vertailukelpoisia aiempien vuosien lukujen kanssa johtuen tilastointimuutoksista.

Lähde: Ulkomaiset suorat sijoitukset 2017, Tilastokeskus

Lisätietoja: Riikka Tupala 029 551 3349, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 31.10.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ulkomaiset suorat sijoitukset [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3498. 2017, Liitetaulukko 3. Ulkomaiset suorat sijoitukset, tuotto maittain, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 6.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ssij/2017/ssij_2017_2018-10-31_tau_003_fi.html