Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 19. Internetin käyttö median seuraamiseen ja asiatiedon etsintään 3 kuukauden aikana iän, toiminnan, koulutusasteen, asuinpaikan kaupunkimaisuuden ja sukupuolen mukaan 2015, %-osuus väestöstä

  Lukenut verkkolehtia tai televisiokanavien internetsivuja Lukenut blogeja Tiedon etsintä wikipedioista tai vastaavista verkkotietosanakirjoista
%-osuus väestöstä
16-24v 94 52 91
25-34v 93 61 89
35-44v 90 46 84
45-54v 88 29 74
55-64v 76 27 57
65-74v 54 17 30
75-89v 23 8 13
       
Opiskelija 94 59 92
Työllinen 90 41 79
Eläkeläinen 46 15 28
       
Perusasteen koulutus 61 26 48
Keskiasteen koulutus 80 34 66
Korkea-asteen koulutus 88 48 81
       
Pääkaupunkiseutu 82 44 75
Suuret kaupungit 77 40 70
Muut kaupunkimaiset kunnat 78 36 64
Taajaan as/maaseutum. kunnat 72 26 57
       
Miehet 80 31 67
Naiset 73 40 63
       
Kaikki 16-89v 77 36 65
Kaikki 16-74v 82 38 71

Lähde: Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimus 2015, Tilastokeskus

Lisätietoja: Rauli Kohvakka 029 551 3448, Perttu Melkas 029 551 2511, tietoyhteiskunta.info@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 14.12.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö [verkkojulkaisu].
ISSN=2341-8699. 13 2015, Liitetaulukko 19. Internetin käyttö median seuraamiseen ja asiatiedon etsintään 3 kuukauden aikana iän, toiminnan, koulutusasteen, asuinpaikan kaupunkimaisuuden ja sukupuolen mukaan 2015, %-osuus väestöstä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/sutivi/2015/13/sutivi_2015_13_2016-12-14_tau_011_fi.html