Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 20. Internetin käyttö tavaroita ja palveluita, sairauksia, ravitsemusta ja terveyttä koskevan tiedon etsintään sekä matkailupalveluiden selailuun 3 kk aikana iän, toiminnan, koulutusast., asuinpaikan kaupunkimais. ja sukupuolen mukaan 2015, %-osuus väestöstä

  Tavaroita tai palveluita koskevaan tiedonetsintään Matka- ja majoituspalveluiden selailuun Sairauksiin, ravitsemukseen tai terveyteen liittyvän tiedon etsintä
%-osuus väestöstä
16-24v 90 57 77
25-34v 94 73 82
35-44v 92 76 74
45-54v 86 70 63
55-64v 76 59 58
65-74v 53 40 42
75-89v 17 13 19
       
Opiskelija 90 59 77
Työllinen 90 73 71
Eläkeläinen 43 32 36
       
Perusasteen koulutus 56 38 47
Keskiasteen koulutus 80 59 63
Korkea-asteen koulutus 90 77 74
       
Pääkaupunkiseutu 83 67 72
Suuret kaupungit 77 60 62
Muut kaupunkimaiset kunnat 76 56 60
Taajaan as/maaseutum. kunnat 70 52 56
       
Miehet 78 58 55
Naiset 73 58 68
       
Kaikki 16-89v 76 58 61
Kaikki 16-74v 82 63 66

Lähde: Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimus 2015, Tilastokeskus

Lisätietoja: Rauli Kohvakka 029 551 3448, Perttu Melkas 029 551 2511, tietoyhteiskunta.info@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 14.12.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö [verkkojulkaisu].
ISSN=2341-8699. 13 2015, Liitetaulukko 20. Internetin käyttö tavaroita ja palveluita, sairauksia, ravitsemusta ja terveyttä koskevan tiedon etsintään sekä matkailupalveluiden selailuun 3 kk aikana iän, toiminnan, koulutusast., asuinpaikan kaupunkimais. ja sukupuolen mukaan 2015, %-osuus väestöstä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/sutivi/2015/13/sutivi_2015_13_2016-12-14_tau_012_fi.html