Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 25. Internetin käyttö viranomaisten tai julkisten palveluiden tarjoajien kanssa asioinnissa 12 kuukauden aikana iän, toiminnan, koulutusasteen, asuinpaikan kaupunkimaisuuden ja sukupuolen mukaan 2015, %-osuus väestöstä

  Hakenut tietoja viranomaisten tai julkisten palveluiden tarjoajien internetsivuilta Hakenut internetistä virallisen lomakeen täyttääkseen sen Lähettänyt täytettynyt virallisen lomakkeen internetin kautta
%-osuus väestöstä
16-24v 81 75 63
25-34v 87 76 76
35-44v 86 77 73
45-54v 75 65 62
55-64v 65 53 50
65-74v 43 29 25
75-89v 15 12 9
       
Opiskelija 85 77 67
Työllinen 80 69 66
Eläkeläinen 36 25 22
       
Perusasteen koulutus 48 40 35
Keskiasteen koulutus 69 57 54
Korkea-asteen koulutus 85 75 71
       
Pääkaupunkiseutu 79 69 68
Suuret kaupungit 71 60 56
Muut kaupunkimaiset kunnat 66 56 51
Taajaan as/maaseutum. kunnat 59 49 45
       
Miehet 69 59 56
Naiset 66 56 51
       
Yhteensä 16-89v 67 57 54
Yhteensä 16-74v 73 62 58

Lähde: Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimus 2015, Tilastokeskus

Lisätietoja: Rauli Kohvakka 029 551 3448, Perttu Melkas 029 551 2511, tietoyhteiskunta.info@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 14.12.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö [verkkojulkaisu].
ISSN=2341-8699. 13 2015, Liitetaulukko 25. Internetin käyttö viranomaisten tai julkisten palveluiden tarjoajien kanssa asioinnissa 12 kuukauden aikana iän, toiminnan, koulutusasteen, asuinpaikan kaupunkimaisuuden ja sukupuolen mukaan 2015, %-osuus väestöstä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/sutivi/2015/13/sutivi_2015_13_2016-12-14_tau_017_fi.html