Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 16. Internetin käyttötarkoitukset viimeisten 3 kuukauden aikana iän ja sukupuolen mukaan 2015, %-osuus väestöstä 1)

  16-24v 25-34v 35-44v 45-54v 55-64v 65-74v 75-89v Miehet 16-89v Naiset 16-89v Kaikki 16-89v Kaikki 16-74v
  %-osuus väestöstä
Sähköpostien lähettäminen tai vastaanotto 99 98 97 90 81 57 24 81 81 81 87
Pankkiasiat 79 98 97 93 85 63 26 81 80 80 86
Verkkolehtien tai televisiokanavien uutissivujen lukeminen 94 95 92 88 77 56 24 81 75 78 84
Tavaroita ja palveluita koskeva tiedonetsintä 90 95 94 87 77 54 18 79 74 77 83
Tiedon etsintä wikipedioista tai vastaavista verkkotietosanakirjoista 91 90 86 75 58 31 14 68 64 66 72
Sairauksiin. ravitsemukseen tai terveyteen liittyvä tiedon etsintä 76 83 76 65 58 43 20 55 69 62 67
Matka- ja majoituspalvelujen selailu 57 75 77 71 60 40 13 59 59 59 64
Yhteisöpalveluiden (esim. Facebook) seuraaminen 93 87 70 51 35 19 5 51 55 53 58
Musiikin kuuntelu tai lataaminen tietokoneelle tai muulle laitteelle 88 82 72 50 36 16 8 56 48 52 57
Pikaviestipalveluiden käyttö älypuhelimella 95 80 65 48 25 8 1 47 48 48 53
Viestien kirjoittaminen internetiin (keskustelupalstat, yhteisöpalvelut jne.) 83 80 65 44 31 15 5 45 50 48 52
Blogien lukeminen 51 62 49 30 28 18 8 31 41 36 39
Tiedostojen tallentaminen pilvipalvelun levyasemalle 51 54 46 27 22 11 5 35 29 32 35
Ohjelmien laataminen omalle tietokoneelle 57 52 43 28 23 9 3 42 22 32 35
Koulutus- ja kurssitarjonnan etsintä 60 45 38 29 17 7 3 27 31 29 32
Käytettyjen tavaroiden ostaminen 33 48 49 25 22 11 3 32 25 29 31
Pelien pelaaminen interetissä tai lataaminen omalle koneelle 51 39 37 24 17 16 8 32 24 28 30
Työn etsiminen tai työpaikkahakemusten lähettäminen 58 41 33 24 9 .. .. 25 24 24 27
Internet-puhelut ja videopuhelut 43 36 28 18 20 14 6 25 23 24 26
Omien tavaroiden, tuotteiden ja palveluiden myynti 24 33 36 20 17 9 3 23 19 21 23
Kirjoittanut Internetsivustolle yhteiskunnallisia tai poliittisia mielipiteitä 8 10 9 5 6 3 1 7 5 6 7
1) .. = tietoa ei ole saatu, se on epävarma tai salassapitosäännön alainen.

Lähde: Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimus 2015, Tilastokeskus

Lisätietoja: Rauli Kohvakka 029 551 3448, Perttu Melkas 029 551 2511, tietoyhteiskunta.info@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 26.11.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö [verkkojulkaisu].
ISSN=2341-8699. 2015, Liitetaulukko 16. Internetin käyttötarkoitukset viimeisten 3 kuukauden aikana iän ja sukupuolen mukaan 2015, %-osuus väestöstä 1) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/sutivi/2015/sutivi_2015_2015-11-26_tau_016_fi.html