Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 23. Internetin käyttö työn, koulutustarjonnan etsintään tai opiskeluun 3 kuukauden aikana iän, toiminnan, koulutusasteen, asuinpaikan kaupunkimaisuuden ja sukupuolen mukaan 2015, %-osuus väestöstä 1)

  Työn etsintään tai työpaikkahakemusten lähettäminen Koulutus- ja kurssitarjonnan etsintä Verkko-opiskelu jonkun kurssin suorittamiseksi Muuten käyttänyt opiskelua tukevaa verkko-opiskelumateriaalia Opintoihin liittyen on ollut yhteydessä opettajiin tai kanssaopiskelijoihin oppilaitoksen verkkoportaalin kautta
  %-osuus väestöstä
16-24v 58 60 24 61 51
25-34v 41 45 21 36 24
35-44v 33 38 14 27 14
45-54v 24 29 10 18 10
55-64v 9 17 6 11 4
65-74v .. 7 1 6 2
75-89v .. 3 0 1 0
           
Opiskelija 65 66 40 80 72
Työllinen 24 31 11 21 11
Eläkeläinen .. 6 1 5 1
           
Perusasteen koulutus 23 24 10 22 19
Keskiasteen koulutus 24 29 11 22 14
Korkea-asteen koulutus 25 33 13 25 13
           
Pääkaupunkiseutu 30 40 15 28 19
Suuret kaupungit 28 33 15 28 19
Muut kaupunkimaiset kunnat 25 26 10 24 16
Taajaan as/maaseutum. kunnat 17 23 8 15 10
           
Miehet 25 27 10 22 13
Naiset 24 31 13 24 17
           
Kaikki 16-89v 24 29 11 23 15
Kaikki 16-74v 27 32 13 25 17
1) .. = tietoa ei ole saatu, se on epävarma tai salassapitosäännön alainen.

Lähde: Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimus 2015, Tilastokeskus

Lisätietoja: Rauli Kohvakka 029 551 3448, Perttu Melkas 029 551 2511, tietoyhteiskunta.info@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 26.11.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö [verkkojulkaisu].
ISSN=2341-8699. 2015, Liitetaulukko 23. Internetin käyttö työn, koulutustarjonnan etsintään tai opiskeluun 3 kuukauden aikana iän, toiminnan, koulutusasteen, asuinpaikan kaupunkimaisuuden ja sukupuolen mukaan 2015, %-osuus väestöstä 1) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/sutivi/2015/sutivi_2015_2015-11-26_tau_023_fi.html