Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 19.11.2018

Teollisuuden energiankäyttö kasvoi kaksi prosenttia vuonna 2017

Teollisuuden energiankäyttö kasvoi Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuonna 2017 kahdella prosentilla. Teollisuus kulutti energiaa 519 petajoulea (PJ), mikä oli 2,1 prosenttia edellisvuotta enemmän. Sähkön kokonaiskäyttö kasvoi 1,4 prosenttia edellisvuodesta.

Energian käyttö teollisuudessa

Energian käyttö teollisuudessa

Teollisuustuotannon kasvu jatkui edelleen, mikä näkyi myös lisääntyneenä energian kulutuksena. Energiaintensiivisistä toimialoista etenkin metsäteollisuuden ja kemianteollisuuden kasvu näkyi lisääntyneenä polttoaineiden kulutuksena. Teollisuustuotanto alkaa saavuttaa euroalueen velkakriisiä edeltäneen tason, mutta energiankulutus on kasvanut vasta kolmen vuoden takaisiin lukemiin. Sekä tuotanto että energiankulutus ovat kuitenkin selvästi finanssikriisiä edeltäneen huipputason alapuolella.

Metsäteollisuudessa jatkuneen vahvan suhdanteen ja lisääntyneen kapasiteetin myötä etenkin puupolttoaineiden kulutus kasvoi. Energialähteistä puupolttoaineet kasvattivat voimakkaimmin osuuttaan sekä suhteellisesti että absoluuttisesti. Puupolttoaineiden osuus teollisuuden kuluttamasta energiasta nousi 39 prosenttiin. Energialähteistä myös öljyn kulutus kasvoi. Kuitenkin muiden fossiilisten polttoaineiden ja turpeen kulutus laski enemmän kuin öljyn kulutus kasvoi, joten kulutuksen rakenne jatkoi kehittymistään uusiutuvia suosivaan, vähäpäästöisempään suuntaan.

Metsäteollisuus on edelleen toimialoista merkittävin energiankäyttäjä. Sen osuus teollisuuden kuluttamasta energiasta lähentelee 60 prosenttia. Yhdessä kemianteollisuuden ja metallien jalostuksen kanssa osuus on lähes 90 prosenttia. Sähkön kokonaiskäytössä metsäteollisuus vastaa noin puolesta teollisuudessa käytetystä sähköstä. Koska toimiala tuottaa itse sähköä, osuus teollisuuden sähkön netto-ostoista on kuitenkin pienempi, alle 40 % kaikesta ostetusta sähköstä.

Alueellisesti tarkasteltuna energiankäyttö noudattelee raskaan teollisuuden suurten, energiaintensiivisten yksiköiden sijoittumista. Eniten energiaa teollisuudessa kului Etelä-Karjalassa, Uudellamaalla ja Pohjois-Pohjanmaalla. Sähkönkulutuksessa merkittävimmät maakunnat ovat Lappi, Etelä-Karjala ja Uusimaa.


Lähde: Teollisuuden energiankäyttö, Tilastokeskus

Lisätietoja: Anssi Vuorio 029 551 3668, energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (291,9 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 19.11.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuuden energiankäyttö [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-775X. 2017. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tene/2017/tene_2017_2018-11-19_tie_001_fi.html