Julkaistu: 12.11.2020

Teollisuuden energiankäyttö väheni 2 prosenttia vuonna 2019

Teollisuuden energiankäyttö pieneni Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuonna 2019 kahdella prosentilla. Teollisuus kulutti energiaa 520 petajoulea (PJ), mikä oli samalla tasolla kuin kahta vuotta aiemmin. Sähkön kokonaiskäyttö teollisuudessa laski neljä prosenttia.

Energian käyttö teollisuudessa

Energian käyttö teollisuudessa

Taloudellinen ja poliittinen epävarmuus maailmanmarkkinoilla näkyi Suomen vientivetoisen perusteollisuuden tuotantoluvuissa vuonna 2019. Talouskasvun hidastuminen Suomelle tärkeimmissä vientimaissa, lähestyvä Brexit, Yhdysvaltojen ja Kiinan välinen kauppakonflikti, Yhdysvaltojen terästullit yms. lisäsivät epävarmuutta markkinoilla ja heikensivät perusteollisuuden vientikysyntää. Tuotannon väheneminen etenkin energiaintensiivisillä toimialoilla heijastui myös teollisuuden kuluttaman energian määrään. Etenkin metallien jalostuksessa, mutta myös metsä- ja kemianteollisuudessa nähtiin laskua sekä tuotannon volyymeissä että käytetyssä energiassa.

Käytetyissä polttoaineissa jo pitkään näkynyt rakenteellinen siirtymä fossiilisista polttoaineista kohti uusiutuvia jatkui edelleen. Fossiilisten polttoaineiden ja turpeen kulutus putosi viitisen prosenttia vuotta aiemmasta. Ainoastaan maakaasun käyttö lisääntyi, sekin vain nesteytetyn maakaasun (LNG) käytön lisääntymisen myötä. Fossiiliset polttoaineet ja turve muodostivat 26 prosenttia teollisuuden käyttämistä polttoaineista vuonna 2019. Vuotta aiemmin määrä oli 27 prosenttia, kymmenen vuotta aiemmin 35 prosenttia. Vastaavasti puupolttoaineiden osuus teollisuuden käyttämistä energialähteistä on kymmenessä vuodessa kasvanut 28 prosentista 41 prosenttiin.

Muutokset energiankäytön jakaantumisessa niin toimialoittain kuin maantieteellisestikin ovat vuositasolla hyvin maltillisia. Koko teollisuuden energiankulutuksesta 50 prosenttia tapahtuu neljässä maakunnassa: Etelä-Karjalassa, Uudellamaalla, Lapissa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Sähkön kokonaiskäytöstä 34 prosenttia tapahtuu Lapissa, Etelä-Karjalassa ja Uudellamaalla. Toimialoittain tarkasteltuna sähkön kokonaiskulutuksesta yli 80 prosenttia tapahtuu metsä-, metalli- ja kemianteollisuudessa.


Lähde: Teollisuuden energiankäyttö, Tilastokeskus

Lisätietoja: Anssi Vuorio 029 551 3668, energia@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (292,9 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 12.11.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuuden energiankäyttö [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-775X. 2019. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tene/2019/tene_2019_2020-11-12_tie_001_fi.html