Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 24.3.2021

Teollisuuden tuottajahinnat nousivat 2,0 prosenttia edellisvuoden helmikuusta

Tilastokeskuksen mukaan teollisuuden tuottajahinnat nousivat keskimäärin 2,0 prosenttia vuoden 2020 helmikuusta vuoden 2021 helmikuuhun. Kotimaahan myytyjen teollisuustavaroiden tuottajahinnat nousivat 3,5 prosenttia, kun taas vientitavaroiden tuottajahinnat nousivat 0,5 prosenttia.

Tuottajahintaindeksi (THI) 2015=100, 1/2015–02/2021

Tuottajahintaindeksi (THI) 2015=100, 1/2015–02/2021
Teollisuuden tuottajahintojen nousuun vaikutti erityisesti sähkön, perusmetallien ja puutavaran kallistuminen edellisen vuoden helmikuusta. Hintojen nousua hillitsi etenkin massan, paperin, kartongin ja pahvin sekä öljytuotteiden halpeneminen.

Vientihintaindeksi nousi 0,5 ja tuontihintaindeksi nousi 1,0 prosenttia vuodessa. Kotimarkkinoiden perushintaindeksi nousi 1,8 prosenttia. Verollinen kotimarkkinoiden perushintaindeksi nousi 2,2 prosenttia.

Vientihintaindeksin nousuun vaikutti erityisesti perusmetallien, metallimalmien ja raudan ja teräksen kallistuminen edellisen vuoden helmikuusta. Tuontihintaindeksin nousuun puolestaan vaikutti erityisesti sähkön ja perusmetallien kallistuminen.

Tammikuusta helmikuuhun teollisuuden tuottajahinnat nousivat 1,7 prosenttia. Tuottajahintoja nosti erityisesti öljytuotteiden kallistuminen edelliseen kuukauteen verrattuna

Tuottajahintaindeksit 2015=100, helmikuu 2021

  Pisteluku Kuukausimuutos, % Vuosimuutos, %
Teollisuuden tuottajahintaindeksi, yhteensä 105,5 1,7 2,0
- Teollisuuden tuottajahintaindeksi, kotimaiset tavarat 106,2 1,3 3,5
- Teollisuuden tuottajahintaindeksi, vientitavarat 104,8 2,3 0,5
Vientihintaindeksi 104,5 2,3 0,5
Tuontihintaindeksi 107,4 2,9 1,0
Kotimarkkinoiden perushintaindeksi 107,8 1,6 1,8
Verollinen kotimarkkinoiden perushintaindeksi 108,1 1,3 2,2

Tuottajahintaindeksit 1949=100, helmikuu 2021

  Pisteluku Kuukausimuutos, % Vuosimuutos, %
Tuotannon hintaindeksi 2030 1,7 2,0
Viennin hintaindeksi 1735 2,2 0,5
Tuonnin hintaindeksi 1646 2,9 1,0
Tukkuhintaindeksi 2394 1,3 2,2

Tuottajahintaindeksien painorakenteet päivitetty

Tuottajahintaindeksit ovat vuosittaisia ketjuindeksejä, eli indeksien painorakenne päivitetään vuosittain aina kunkin vuoden tammikuussa. Painorakenteiden laatimisessa käytetään tuoreimpia saatavilla olevia kansantalouden tilinpidon, teollisuustuotantotilaston ja Tullin ulkomaankauppatilaston tietoja. Tilinpidon tarjonta- ja käyttötaulujen tuoreimmat tiedot koskivat vuotta 2017. Nämä tiedot korotettiin tuotannon, tuonnin ja viennin osalta tilinpidosta saaduilla vuoden 2019 2-numerotason tiedoilla. Tarkimman tason tuoteryhmä- ja yrityspainot pohjautuvat vuoden 2019 Tullin ulkomaankauppatilaston ja teollisuustuotantotilaston tietoihin. Painorakenteen lisäksi myös tuoteluokkia ja yritysotosta on päivitetty.

Painorakenteet ja otoksen päivittäminen parantaa indeksien laatua, koska niiden avulla voidaan ottaa nopeammin huomioon tuotannossa, viennissä ja tuonnissa tapahtuvat rakenteelliset muutokset.

Puupelletin kuluttajahinnan laskenta uudistui

Puupelletin kuluttajahinnan ja kuluttajahintaan pohjautuvan indeksin laskentaa on uudistettu tammikuussa, ja indeksin perusvuodeksi on muutettu 2015=100. Indeksin kuluttajamyyntipaikkojen otos ja painorakenne on päivitetty vastaamaan kuluttajamyynnin vuoden 2018 arvotietoja. Indeksin tiedot ja puupelletin keskihinta on laskettu uudella otoksella ja painoilla ajankohdasta 02/2020 lähtien. 11/2019 ja tätä vanhemmat tiedot pohjautuvat vanhaan otokseen ja painoihin. Indeksi on skaalattu niin, että vuoden 2015 keskiarvo on 100. Uusia 2015=100-sarjan pistelukuja voi tarvittaessa skaalata 2010=100-sarjan pisteluvuiksi kertomalla niitä ketjutuskertoimella 1,05031.


Lähde: Tuottajahintaindeksi 2021, helmikuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Ville Auno 029 551 3023, thi.tilastokeskus@stat.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja

Julkaisu pdf-muodossa (404,0 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 24.03.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tuottajahintaindeksit [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3613. helmikuu 2021. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/thi/2021/02/thi_2021_02_2021-03-24_tie_001_fi.html