Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 24.3.2021

Producentpriserna för industrin steg med 2,0 procent från februari året innan

Enligt Statistikcentralen steg producentpriserna för industrin med i genomsnitt 2,0 procent från februari 2020 till februari 2021. Producentpriserna på industriprodukter som såldes på hemmamarknaden steg med 3,5 procent, medan producentpriserna på exportprodukter steg med 0,5 procent.

Producentprisindex för industrin 2015=100, 1/2015–02/2021

Producentprisindex för industrin 2015=100, 1/2015–02/2021
Ökningen av producentpriserna för industrin påverkades särskilt av att el, metaller och trä och trävaror blev dyrare jämfört med februari året innan. Prisstegringen av producentpriserna dämpades i synnerhet av att massa, papper, kartong och papp samt oljeprodukter blev billigare.

Exportprisindexet steg med 0,5 procent och importprisindexet med 1,0 procent på årsnivå. Basprisindexet för hemmamarknadsvaror steg med 1,8 procent. Basprisindexet för hemmamarknadsvaror inklusive skatter steg med 2,2 procent.

Till ökningen av exportprisindexet bidrog särskilt att metaller, metallmalmer samt järn och stål blev dyrare jämfört med februari året innan. Ökningen av importprisindexet påverkades i sin tur särskilt av att el och metaller blev dyrare.

Producentpriserna för industrin steg med 1,7 procent från januari till februari. Producentpriserna steg i synnerhet på grund av dyrare oljeprodukter jämfört med föregående månad.

Producentprisindex 2015=100, februari 2021

  Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Producentprisindex för industrin, totalt 105,5 1,7 2,0
- Producentprisindex för industrin, inhemska varor 106,2 1,3 3,5
- Producentprisindex för industrin, exporterade varor 104,8 2,3 0,5
Exportprisindex 104,5 2,3 0,5
Importprisindex 107,4 2,9 1,0
Basprisindex för hemmamarknadsvaror 107,8 1,6 1,8
Basprisindex för hemmamarknadsvaror, inkl. skatter 108,1 1,3 2,2

Producentprisindex 1949=100, februari 2021

  Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Produktionsprisindex 2030 1,7 2,0
Exportprisindex 1735 2,2 0,5
Importprisindex 1646 2,9 1,0
Partiprisindex 2394 1,3 2,2

Producentprisindexens viktstrukturer har uppdaterats

Producentprisindexen är årliga kedjeindex, dvs. indexens viktstruktur uppdateras årligen i januari respektive år. Vid utarbetandet av viktstrukturerna används de nyaste tillgängliga uppgifterna i nationalräkenskaperna, statistiken över industriproduktionen och Tullens utrikeshandelsstatistik. De nyaste uppgifterna i räkenskapernas tillgångs- och användningstabeller gällde år 2017. När det gäller produktionen, importen och exporten upphöjdes dessa uppgifter med de uppgifter på 2-siffernivå för år 2019 som erhållits ur räkenskaperna. Produktgrupps- och företagsvikterna på den mest detaljerade nivån baserar sig på uppgifterna i Tullens utrikeshandelsstatistik och i statistiken över industriproduktionen för år 2019. Utöver viktstrukturen har också produktgrupperna och företagsurvalet uppdaterats.

Uppdateringen av viktstrukturerna och urvalet förbättrar kvaliteten på indexen, eftersom man med hjälp av dem snabbare kan beakta strukturella ändringar i produktionen, exporten och importen.

Beräkningen av konsumentpriset på träpelletar förnyades

Beräkningen av konsumentpriset på träpelletar och det index som baserar sig på konsumentpriset har förnyats i januari, och basåret för indexet har ändrats till 2015 = 100. Indexets urval och viktstruktur för försäljningsställena vid konsumentförsäljning har uppdaterats för att motsvara värdeuppgifterna om konsumentförsäljningen år 2018. Uppgifterna i indexet och medelpriset på träpelletar har beräknats med ett nytt urval och nya vikter fr.o.m. 02/2020. Uppgifterna för 11/2019 och äldre uppgifter baserar sig på det gamla urvalet och de gamla vikterna. Indexet har skalats så att medeltalet för år 2015 är 100. Nya indextal i serien 2015=100 kan vid behov skalas till indextal i serien 2010=100 genom att multiplicera dem med kedjningskoefficienten 1,05031.


Källa: Producentprisindex 2021, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Ville Auno 029 551 3023, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja

Publikationen i pdf-format (359,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 24.03.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. februari 2021. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2021/02/thi_2021_02_2021-03-24_tie_001_sv.html