Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Producentprisindex 2022, februari

Tabellbilaga 5. Exportprisindex 2015=100 (CPA 2015), februari 2021

Varugruppen (CPA 2015) Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-E Totalt 104,5 2,3 0,5
A PRODUKTER FRÅN JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE 81,9 0,6 4,2
C TILLVERKADE VAROR 104,4 2,2 0,2
10 Livsmedel 103,3 -0,3 -2,6
11 Drycker 104,6 -0,7 1,4
13 Textilvaror 93,8 0,4 -0,4
14 Kläder 104,3 0,2 3,0
16 Trä och varor av trä och kork (utom möbler); varor av halm, rotting o.d. 104,6 2,0 6,3
17 Papper och pappersvaror 97,2 0,9 -4,8
171 Massa, papper och papp 97,1 0,9 -4,9
172 Varor av papper eller papp 100,8 1,5 -0,1
20 Kemikalier och kemiska produkter 115,8 0,5 1,8
22 Gummi- och plastvaror 105,8 1,1 1,2
23 Andra icke-metalliska mineraliska produkter 92,7 -1,8 -14,6
24 Metaller 111,8 4,5 7,6
25 Metallvaror, utom maskiner och apparater 116,7 1,8 8,8
26 Datorer, elektronikvaror och optik 93,7 -0,1 -0,6
27 Elapparatur 105,9 -0,2 -1,1
28 Maskiner som ej ingår i annan underavdelning 106,5 0,3 1,3
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 104,8 0,7 0,3
31 Möbler 106,4 1,5 2,0
35 El, gas, värme och kyla 174,5 1,2 97,6
351 Elektricitet, överförings- och distributionstjänster avseende elkraft 174,5 1,2 97,6

Källa: Producentprisindex 2021, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Ville Auno 029 551 3023, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 24.03.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. februari 2021, Tabellbilaga 5. Exportprisindex 2015=100 (CPA 2015), februari 2021 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 4.7.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2021/02/thi_2021_02_2021-03-24_tau_005_sv.html