Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Producentprisindex 2022, februari

Tabellbilaga 9. Basprisindex för hemmamarknadsvaror 2015=100 (CPA 2015), februari 2021

Varugruppen (CPA 2015) Inhemska varor Importvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-F Totalt 108,9 107,3 107,8 1,6 1,8
A PRODUKTER FRÅN JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE 106,8 90,4 103,8 0,4 1,1
B PRODUKTER FRÅN UTVINNING AV MINERAL     109,7 11,1 3,6
C TILLVERKADE VAROR 103,5 102,8 103,2 1,3 0,3
10 Livsmedel 102,2 107,4 103,7 0,2 2,6
11 Drycker 109,9 105,5 108,0 0,1 0,3
13 Textilvaror 109,0 100,9 103,4 0,2 0,3
14 Kläder 112,3 96,1 97,4 0,2 -5,2
16 Trä och varor av trä och kork (utom möbler); varor av halm, rotting o.d. 111,7 107,9 111,4 1,2 4,5
17 Papper och pappersvaror 85,4 103,7 89,9 1,0 -2,1
171 Massa, papper och papp 83,3 103,6 87,8 2,7 -1,1
172 Varor av papper eller papp 95,2 103,6 97,9 -1,9 -3,4
18 Grafiska tjänster och tjänster avseende reproduktion av inspelningar     92,7 0,2 0,3
20 Kemikalier och kemiska produkter 101,3 106,7 105,2 4,3 0,7
22 Gummi- och plastvaror 101,0 97,4 99,1 0,3 -1,6
23 Andra icke-metalliska mineraliska produkter 101,4 102,6 101,7 0,4 -1,7
24 Metaller 113,6 113,0 114,2 3,8 10,1
25 Metallvaror, utom maskiner och apparater 111,3 100,8 108,2 1,0 0,7
26 Datorer, elektronikvaror och optik 101,2 94,4 94,8 0,3 -1,9
27 Elapparatur 100,0 101,1 101,0 0,1 -0,9
28 Maskiner som ej ingår i annan underavdelning 103,9 103,1 103,5 0,1 0,0
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 108,0 104,3 104,6 0,2 1,3
31 Möbler 111,4 106,2 109,5 1,5 1,4
33 Tjänster avseende reparation och installation av maskiner och apparater     106,7 0,5 -0,3
35 El, gas, värme och kyla 123,2 179,8 126,5 4,1 23,8
351 Elektricitet, överförings- och distributionstjänster avseende elkraft 131,4 179,8 135,6 5,5 37,5
36 Naturligt vatten; vattenförsörjningstjänster     104,4 0,5 2,4
42 Anläggningsarbeten 104,6   104,6 1,3 -1,1

Källa: Producentprisindex 2021, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Ville Auno 029 551 3023, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 24.03.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. februari 2021, Tabellbilaga 9. Basprisindex för hemmamarknadsvaror 2015=100 (CPA 2015), februari 2021 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 4.7.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2021/02/thi_2021_02_2021-03-24_tau_009_sv.html