Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 2. Henkilöiden lukumäärä tuloluokittain ja ikäryhmittäin vuonna 2017

Tuloluokka (euroa vuodessa) 1) Ekvivalentit käytettävissä olevat rahatulot 2) Henkilökohtaiset käytettävissä olevat rahatulot
0–17 -vuotiaat 18–64 -vuotiaat Yli 65 vuotiaat Ikäluokat yhteensä 18–64 -vuotiaat Yli 65 vuotiaat Yli 17-vuotiaat yhteensä
0–12 000 42 221 205 142 32 715 280 078 557 515 115 467 672 982
12 001–18 000 213 437 485 019 301 174 999 630 498 066 491 947 990 013
18 001–24 000 281 448 620 282 334 685 1 236 415 588 839 271 537 860 376
24 001–30 000 235 683 666 352 212 621 1 114 656 638 803 120 548 759 351
30 001–36 000 133 959 503 859 108 623 746 441 394 024 53 112 447 136
36 001–42 000 63 883 302 626 54 984 421 493 210 907 27 530 238 437
42 001-48 000 32 246 162 977 29 737 224 960 110 968 15 578 126 546
48 001–54 000 17 172 89 131 17 362 123 665 63 690 9 855 73 545
54 001–60 000 10 076 50 861 10 749 71 686 39 411 6 311 45 722
60 001–66 000 6 120 31 339 6 996 44 455 25 056 4 375 29 431
66 001–72 000 3 930 19 828 4 841 28 599 16 340 3 079 19 419
72 001–78 000 2 715 13 296 3 305 19 316 11 128 2 122 13 250
78 001–84 000 1 909 9 522 2 367 13 798 8 016 1 695 9 711
84 001–90 000 1 517 6 844 1 789 10 150 6 050 1 225 7 275
90 001- 7 437 33 234 9 959 50 630 31 499 7 526 39 025
Yhteensä 1 053 753 3 200 312 1 131 907 5 385 972 3 200 312 1 131 907 4 332 219
1) Ekvivalentit käytettävissä olevat rahatulot = asuntokunnan tulot jaettuna kulutusyksiköiden määrällä (modifioitu OECD-kulutusyksikköasteikko). Jokainen samaan asuntokuntaan kuuluva henkilö saa saman ekvivalentin tulon, ml. lapset. Ekvivalentti tulo kuvaa henkilön taloudellista toimeentuloa tuloilla mitattuna. Kaikki asuntoväestöön kuuluvat henkilöt.
2) Henkilön omat henkilökohtaiset käytettävissä olevat rahatulot (palkka-,yrittäjä- ja omaisuustulot + saadut tulonsiirrot - välittömät verot ja veronluonteiset maksut). Kotitalouskohtaiset etuudet sisältyvät tuloihin, mutta lapsilisät on jaettu tasan puolisoille ja asumistuki, eläkkeensaajien asumistuki ja toimeentulotuki tasan asuntokunnan aikuisille jäsenille. Yli 17-vuotiaat asuntoväestöön kuuluvat henkilöt.

Lähde: Tulonjaon kokonaistilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Veli-Matti Törmälehto 029 551 3680, toimeentulo.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 18.12.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tulonjaon kokonaistilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-3279. tulokehitys alueittain 2017, Liitetaulukko 2. Henkilöiden lukumäärä tuloluokittain ja ikäryhmittäin vuonna 2017 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tjkt/2017/01/tjkt_2017_01_2018-12-18_tau_002_fi.html