Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 20.3.2014

Pienituloisuus väheni kaikissa ikäryhmissä vuonna 2012

Pienituloisten henkilöiden määrä väheni kaikissa ikäryhmissä vuonna 2012, ilmenee Tilastokeskuksen tulonjakotilastosta. Suhteellisesti eniten väheni pienituloisissa kotitalouksissa asuvien lasten lukumäärä, joka oli vuonna 2012 vuoden 2000 tasolla. Myös 75 vuotta täyttäneiden pienituloisten määrä väheni suhteessa merkittävästi, mutta edelleen noin joka neljäs vanhus on pienituloinen.

Pienituloisuusasteet henkilön iän mukaan vuosina 1987–2012

Pienituloisuusasteet henkilön iän mukaan vuosina 1987–2012

Pienituloisissa kotitalouksissa asui vuonna 2012 lapsia noin 102 000, mikä on 19 000 edellisvuotta vähemmän. Määrän lisäksi myös lasten pienituloisuusaste laski ollen 9,4 prosenttia vuonna 2012. Lasten köyhyysriski on yhden huoltajan kanssa asuvilla lapsilla yli kaksinkertainen (19,8 %) verrattuna kahden vanhemman kanssa asuviin lapsiin (7,7 %). Pienituloisten 75 vuotta täyttäneiden vanhusten määrä oli 104 000, mikä on noin 14 000 henkilöä edellisvuotta vähemmän.

Pienituloisten henkilöiden määrä kokonaisuudessaan oli 635 000, mikä on noin 70 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Pienituloisten määrä on ollut vuosina 2007–2011 noin 700 000 vuosittain, ja pienituloisten osuus väestöstä on vaihdellut 13,2 ja 13,9 välillä. Vuonna 2012 pienituloisuusaste oli 11,9. 1990-luvun puolivälistä jatkunut pitkän ajan nousutrendi on siis ainakin pysähtynyt, mutta laskun pysyvyydestä ei voi tehdä tulkintoja yhden vuoden perusteella.

Pienituloisuusraja lasketaan vuosittain kansallisen kulutusyksikkökohtaisen 1) mediaanitulon perusteella. Tuloilla tarkoitetaan verojen jälkeisiä rahatuloja, jotka koostuvat työ- ja omaisuustuloista ja tulonsiirroista. Mediaanitulo putosi vuonna 2012 edellisvuodesta 55 eurolla ja pienituloisuusraja sen mukana noin 33 euroa ollen 13 990 euroa vuodessa eli 1 170 euroa kuukaudessa vuonna 2012. Jos pienituloisuusraja olisi pysynyt reaalisesti samana kuin vuonna 2011, olisi pienituloisten määrä ollut noin 642 000, vajaat 7 000 henkilöä suurempi kuin vuosittain muuttuvalla pienituloisuusrajalla.


1) Kulutusyksiköt perustuvat niin kutsuttuun OECD:n modifioituun skaalaan. Kotitalouden yksi aikuinen on yksi kulutusyksikkö. Muut kotitalouden 14 vuotta täyttäneet henkilöt ovat kukin 0,5 kulutusyksikköä ja 0–13-vuotiaat lapset ovat kukin 0,3 kulutusyksikköä. Yhden aikuisen kotitalous on yksi kulutusyksikkö, kun taas kotitalous, johon kuuluu esimerkiksi puolisot ja yksi alle 14-vuotias lapsi, ovat yhteensä 1,8 kulutusyksikköä.

Lähde: Tulonjakotilasto 2012, Tilastokeskus

Lisätietoja: Kaisa-Mari Okkonen 029 551 3408

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (534,3 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 20.3.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tulonjakotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-8121. tuloerot (kansainvälinen vertailu) 2012. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.5.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tjt/2012/01/tjt_2012_01_2014-03-20_tie_001_fi.html