Tutkimuslaitosten osuus eräiden hallinnonalojen tutkimus- ja kehittämistoiminnan menoista vuonna 2007

Hallinnonala Tutkimusrahoitus Tutkimuslaitokset*
Milj. €         Milj. € Osuus, %
Oikeusministeriö 1,9 1,2 63,7
Valtiovarainministeriö 8,5 3,8 45,0
Maa- ja metsätalousministeriö 99,9 92,2 92,3
Liikenne- ja viestintäministeriö 32,4 15,7 48,5
Kauppa- ja teollisuusministeriö 609,6 88,9 14,6
Sosiaali- ja terveysministeriö 125,6 110,5 88,0
Ympäristöministeriö 23,1 10,4 45,1
YHTEENSÄ 901,0 322,8 35,8

*Sosiaali- ja terveysministeriön tutkimuslaitoksiin sisältyvät myös yliopistolliset keskussairaalat, ympäristöministeriön alalla huomioitu Suomen ympäristökeskus.


Päivitetty 8.2.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa [verkkojulkaisu].
ISSN=1459-9074. 2007, Tutkimuslaitosten osuus eräiden hallinnonalojen tutkimus- ja kehittämistoiminnan menoista vuonna 2007 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 12.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tkker/2007/tkker_2007_2007-02-08_tau_009.html