Valtion tutkimus- ja kehittämisrahoitus hallinnonaloittain vuosina 1999-2007

Hallinnonala T&k-rahoitus käyvin hinnoin, milj. €
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Ulkoasiainministeriö 7,5 8,8 8,8 6,3 10,1 12,3 11,9 8,2 8,9
Oikeusministeriö 1,0 1,0 1,3 1,1 1,2 1,6 1,7 2,0 1,9
Sisäasiainministeriö 5,4 3,9 4,0 6,7 9,4 12,9 11,7 11,7 11,8
Puolustusministeriö 18,2 16,3 20,6 21,3 41,5 35,0 53,3 47,1 41,3
Valtiovarainministeriö 6,6 6,1 5,8 6,3 7,7 7,7 9,5 9,8 8,5
Opetusministeriö 494,4 517,4 554,8 583,3 602,8 649,4 679,1 715,4 751,7
Maa- ja metsätalousministeriö 75,3 76,3 81,6 87,0 92,4 97,1 100,7 99,3 99,9
Liikenne- ja viestintäministeriö 30,4 28,7 28,4 30,0 29,4 28,8 32,5 35,0 32,4
Kauppa- ja teollisuusministeriö 490,1 487,7 495,2 489,3 504,7 528,3 552,4 576,9 609,6
Sosiaali- ja terveysministeriö 114,4 115,9 116,2 121,7 117,9 122,6 120,0 125,6 125,6
Työministeriö 6,0 8,8 10,9 10,6 11,2 14,0 14,1 13,0 12,8
Ympäristöministeriö 25,7 24,7 24,6 24,9 24,1 25,1 26,7 25,5 23,1
Valtioneuvoston kanslia 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,6 0,5 0,8
Eduskunta - - - - - - - - 1,7
YHTEENSÄ 1 275,2 1 295,9 1 352,4 1 388,7 1 452,8 1 535,1 1 614,1 1 670,0 1 730,0

Päivitetty 8.2.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa [verkkojulkaisu].
ISSN=1459-9074. 2007, Valtion tutkimus- ja kehittämisrahoitus hallinnonaloittain vuosina 1999-2007 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 12.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tkker/2007/tkker_2007_2007-02-08_tau_010.html