Valtion tutkimus- ja kehittämisrahoituksen reaalimuutos hallinnonaloittain vuosina 1999-2007

Hallinnonala Reaalimuutos (%)
  1999   2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007
Ulkoasiainministeriö -46,7 13,6 -3,8 -30,1 54,1 19,2 -5,6 -33,2 6,4
Oikeusministeriö -9,6 -2,0 26,5 -17,1 8,9 23,6 2,8 17,4 -5,4
Sisäasiainministeriö -57,2 -31,0 -0,2 62,1 37,0 33,7 -11,7 -2,6 -1,5
Puolustusministeriö 9,9 -13,6 21,9 0,4 89,2 -17,7 48,1 -14,0 -14,3
Valtiovarainministeriö -80,5 -10,8 -8,8 5,4 19,1 -2,3 19,2 0,9 -15,9
Opetusministeriö 2,5 0,8 3,5 2,1 0,3 5,2 1,8 2,6 2,6
Maa- ja metsätalousministeriö -2,9 -2,3 3,2 3,5 3,1 2,6 0,9 -4,0 -1,8
Liikenne- ja viestintäministeriö -8,0 -9,0 -4,5 2,7 -4,8 -4,5 9,9 4,9 -9,6
Kauppa- ja teollisuusministeriö 8,2 -4,2 -2,0 -4,1 0,2 2,2 1,8 1,7 3,2
Sosiaali- ja terveysministeriö -1,2 -2,4 -3,2 1,7 -5,9 1,5 -4,8 2,0 -2,4
Työministeriö 5,5 40,9 19,2 -5,7 2,9 22,2 -2,2 -10,5 -3,7
Ympäristöministeriö -4,7 -7,5 -3,8 -1,8 -5,8 1,4 3,7 -7,2 -11,4
Valtioneuvoston kanslia -33,1 -3,7 -23,5 22,8 -2,9 -1,6 122,9 -9,3 41,6
. . . . . . . . .
YHTEENSÄ 0,2 -2,1 0,7 -0,3 1,6 3,1 2,3 0,7 1,2

Päivitetty 8.2.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa [verkkojulkaisu].
ISSN=1459-9074. 2007, Valtion tutkimus- ja kehittämisrahoituksen reaalimuutos hallinnonaloittain vuosina 1999-2007 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 12.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tkker/2007/tkker_2007_2007-02-08_tau_011.html