Valtion tutkimus- ja kehittämisrahoituksen jakautuminen hallinnonaloittain vuosina 1999-2007

Hallinnonala Osuus tutkimusrahoituksesta, %
   1999    2000    2001    2002    2003    2004    2005    2006    2007
Ulkoasiainministeriö 0,6 0,7 0,7 0,5 0,7 0,8 0,7 0,5 0,5
Oikeusministeriö 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Sisäasiainministeriö 0,4 0,3 0,3 0,5 0,6 0,8 0,7 0,7 0,7
Puolustusministeriö 1,4 1,3 1,5 1,5 2,9 2,3 3,3 2,8 2,4
Valtiovarainministeriö 0,5 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,5
Opetusministeriö 38,8 39,9 41,0 42,0 41,5 42,3 42,1 42,8 43,4
Maa- ja metsätalousministeriö 5,9 5,9 6,0 6,3 6,4 6,3 6,2 5,9 5,8
Liikenne- ja viestintäministeriö 2,4 2,2 2,1 2,2 2,0 1,9 2,0 2,1 1,9
Kauppa- ja teollisuusministeriö 38,4 37,6 36,6 35,2 34,7 34,4 34,2 34,5 35,2
Sosiaali- ja terveysministeriö 9,0 8,9 8,6 8,8 8,1 8,0 7,4 7,5 7,3
Työministeriö 0,5 0,7 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 0,7
Ympäristöministeriö 2,0 1,9 1,8 1,8 1,7 1,6 1,7 1,5 1,3
Valtioneuvoston kanslia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Eduskunta . . . . . . . . 0,1
YHTEENSÄ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Päivitetty 8.2.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa [verkkojulkaisu].
ISSN=1459-9074. 2007, Valtion tutkimus- ja kehittämisrahoituksen jakautuminen hallinnonaloittain vuosina 1999-2007 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 12.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tkker/2007/tkker_2007_2007-02-08_tau_012.html