Tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoituksen osuus valtion kokonaismenoista hallinnonaloittain vuosina 2006 ja 2007

Hallinnonala Tutkimus- ja
kehittämisrahoitus
Hallinnonalan
menot
T&k-rahoitus
hallinnonalan
menoista
milj. € milj. € osuus, % muutos
2006 2007 muutos 2006 2007 muutos 2006 2007
Ulkoasiainministeriö 8,2 8,9 0,7 895,4 992,5 97,1 0,9 0,9 0,0
Oikeusministeriö 2,0 1,9 -0,1 696,1 707,7 11,5 0,3 0,3 0,0
Sisäasiainministeriö 11,7 11,8 0,1 1 551,3 1 600,5 49,2 0,8 0,7 0,0
Puolustusministeriö 47,1 41,3 -5,8 2 274,0 2 235,6 -38,4 2,1 1,8 -0,2
Valtiovarainministeriö 9,8 8,5 -1,4 5 792,3 6 016,7 224,4 0,2 0,1 0,0
Opetusministeriö 715,4 751,7 36,3 6 470,3 6 565,2 94,9 11,1 11,4 0,4
Maa- ja metsätalousministeriö 99,3 99,9 0,6 2 703,5 2 626,2 -77,3 3,7 3,8 0,1
Liikenne- ja viestintäministeriö 35,0 32,4 -2,6 1 752,2 1 828,8 76,6 2,0 1,8 -0,2
Kauppa- ja teollisuusministeriö 576,9 609,6 32,7 974,2 1 015,4 41,2 59,2 60,0 0,8
Sosiaali- ja terveysministeriö 125,6 125,6 -0,1 11 324,7 11 685,6 360,8 1,1 1,1 0,0
Työministeriö 13,0 12,8 -0,2 1 965,2 1 941,6 -23,7 0,7 0,7 0,0
Ympäristöministeriö 25,5 23,1 -2,4 753,7 744,6 -9,1 3,4 3,1 -0,3
Valtioneuvoston kanslia 0,5 0,8 0,2 74,5 52,4 -22,1 0,7 1,5 0,8
Eduskunta - 1,7 . 104,5 112,3 7,9 . 1,5 .
YHTEENSÄ* 1 670,0 1 730,0 59,9 37 332,0 38 125,1 793,1 4,5 4,5 0,1

* Menot yhteensä pl. valtionvelan kustannukset sekä Tasavallan Presidentin pääluokka


Päivitetty 8.2.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa [verkkojulkaisu].
ISSN=1459-9074. 2007, Tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoituksen osuus valtion kokonaismenoista hallinnonaloittain vuosina 2006 ja 2007 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tkker/2007/tkker_2007_2007-02-08_tau_013.html