Valtion tutkimus- ja kehittämisrahoituksen jakautuminen organisaation mukaan vuosina 1999-2007

Organisaatio Osuus tutkimusrahoituksesta, %
   1999    2000    2001    2002    2003    2004    2005    2006    2007
Yliopistot 25,3 26,7 25,9 27,2 27,1 26,6 26,1 25,6 25,8
Yliopistolliset keskussairaalat 4,7 4,6 4,2 4,1 3,4 3,2 2,5 2,9 2,8
Suomen Akatemia 12,2 11,9 13,8 13,3 13,0 14,0 14,0 15,4 15,9
Teknologian kehittämiskeskus 32,2 30,2 29,5 28,7 28,4 28,0 27,8 28,6 29,2
Valtion tutkimuslaitokset 16,3 16,7 16,3 16,9 16,5 16,3 16,2 16,3 16,3
Muu rahoitus 9,2 10,0 10,3 9,8 11,7 12,0 13,3 11,1 10,0
YHTEENSÄ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Päivitetty 8.2.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa [verkkojulkaisu].
ISSN=1459-9074. 2007, Valtion tutkimus- ja kehittämisrahoituksen jakautuminen organisaation mukaan vuosina 1999-2007 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 12.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tkker/2007/tkker_2007_2007-02-08_tau_016.html