Valtion tutkimus- ja kehittämisrahoitus yhteiskuntapoliittisen tavoitteen mukaan vuosina 1999-2007

Tavoiteluokka T&k-rahoitus käyvin hinnoin, milj. €
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Maa-, metsä- ja kalatalous 72,8 69,8 75,2 78,2 88,5 92,1 95,4 97,7 98,7
Teollisuuden edistäminen 356,6 370,5 393,3 388,0 390,3 397,3 421,2 443,4 469,6
Energia 79,3 70,1 57,9 58,4 66,4 75,6 77,9 75,8 78,1
Maanpuolustus 17,5 16,8 21,0 21,8 41,6 35,1 53,4 47,2 41,4
Maankamara, vesi ja ilmakehä 21,4 19,8 17,2 14,4 14,9 16,3 16,9 20,8 20,7
Yhteiskuntapolitiikka ja -palvelut 213,0 216,1 219,9 237,0 233,4 248,3 254,4 257,2 256,3
 Kuljetus ja tietoliikenne 17,4 18,0 18,0 25,0 24,5 22,1 24,2 25,1 22,0
 Asunnot ja yhdyskunnat 13,1 10,0 10,8 8,0 4,4 6,3 7,8 8,1 6,5
 Ympäristönsuojelu 28,0 29,4 29,5 30,6 28,4 29,8 29,7 27,3 28,2
 Työelämä ja työolosuhteet 17,1 21,7 24,4 13,0 14,9 20,6 22,1 20,8 21,4
 Terveydenhuolto 89,1 88,3 86,9 103,8 96,5 102,3 94,7 104,3 104,6
 Sosiaaliturva 12,8 11,9 13,0 10,1 11,0 6,5 6,3 5,7 6,2
 Koulutus 1,6 1,6 1,8 1,9 1,9 2,5 2,7 2,8 3,9
 Kulttuuri 10,1 10,8 11,4 16,0 16,1 14,0 18,2 12,9 11,2
 Kansainväliset suhteet 8,7 10,3 10,1 7,8 9,3 11,5 8,7 9,9 10,6
 Muut yhteiskunnalliset tehtävät 15,0 14,1 14,0 20,8 26,5 32,9 40,1 40,3 41,9
Yleinen tieteen edistäminen 482,0 505,6 541,8 566,3 591,6 642,3 666,6 699,1 735,2
 Yliopistot 323,3 346,4 349,8 377,7 393,3 407,9 421,9 427,5 446,4
 Muu yleinen tieteen edistäminen 158,7 159,2 192,0 188,6 198,3 234,4 244,7 271,6 288,8
Avaruus 32,6 27,2 26,1 24,6 26,0 28,0 28,4 28,9 30,0
YHTEENSÄ 1 275,2 1 295,9 1 352,4 1 388,7 1 452,8 1 535,1 1 614,1 1 670,0 1 730,0

Päivitetty 8.2.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa [verkkojulkaisu].
ISSN=1459-9074. 2007, Valtion tutkimus- ja kehittämisrahoitus yhteiskuntapoliittisen tavoitteen mukaan vuosina 1999-2007 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 12.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tkker/2007/tkker_2007_2007-02-08_tau_017.html