Valtion tutkimus- ja kehittämisrahoituksen jakautuminen yhteiskuntapoliittisen tavoitteen mukaan vuosina 1999-2007

Tavoiteluokka Osuus tutkimusrahoituksesta, %
  1999   2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007
Maa-, metsä- ja kalatalous 5,7 5,4 5,6 5,6 6,1 6,0 5,9 5,8 5,7
Teollisuuden edistäminen 28,0 28,6 29,1 27,9 26,9 25,9 26,1 26,6 27,1
Energia 6,2 5,4 4,3 4,2 4,6 4,9 4,8 4,5 4,5
Maanpuolustus 1,4 1,3 1,6 1,6 2,9 2,3 3,3 2,8 2,4
Maankamara, vesi ja ilmakehä 1,7 1,5 1,3 1,0 1,0 1,1 1,0 1,2 1,2
Yhteiskuntapolitiikka ja -palvelut 16,7 16,7 16,3 17,1 16,1 16,2 15,8 15,4 14,8
 Kuljetus ja tietoliikenne 1,4 1,4 1,3 1,8 1,7 1,4 1,5 1,5 1,3
 Asunnot ja yhdyskunnat 1,0 0,8 0,8 0,6 0,3 0,4 0,5 0,5 0,4
 Ympäristönsuojelu 2,2 2,3 2,2 2,2 2,0 1,9 1,8 1,6 1,6
 Työelämä ja työolosuhteet 1,3 1,7 1,8 0,9 1,0 1,3 1,4 1,2 1,2
 Terveydenhuolto 7,0 6,8 6,4 7,5 6,6 6,7 5,9 6,2 6,0
 Sosiaaliturva 1,0 0,9 1,0 0,7 0,8 0,4 0,4 0,3 0,4
 Koulutus 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2
 Kulttuuri 0,8 0,8 0,8 1,1 1,1 0,9 1,1 0,8 0,6
 Kansainväliset suhteet 0,7 0,8 0,7 0,6 0,6 0,7 0,5 0,6 0,6
 Muut yhteiskunnalliset tehtävät 1,2 1,1 1,0 1,5 1,8 2,1 2,5 2,4 2,4
Yleinen tieteen edistäminen 37,8 39,0 40,1 40,8 40,7 41,8 41,3 41,9 42,5
 Yliopistot 25,3 26,7 25,9 27,2 27,1 26,6 26,1 25,6 25,8
 Muu yleinen tieteen edistäminen 12,4 12,3 14,2 13,6 13,6 15,3 15,2 16,3 16,7
Avaruus 2,6 2,1 1,9 1,8 1,8 1,8 1,8 1,7 1,7
YHTEENSÄ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Päivitetty 8.2.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa [verkkojulkaisu].
ISSN=1459-9074. 2007, Valtion tutkimus- ja kehittämisrahoituksen jakautuminen yhteiskuntapoliittisen tavoitteen mukaan vuosina 1999-2007 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 12.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tkker/2007/tkker_2007_2007-02-08_tau_019.html