Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Teollisuusyritysten liikevaihdon kasvu kiihtyi vuodenvaihteessa

Teollisuusyritysten liikevaihdon kasvu kiihtyi tammikuuhun 2005 päättyneellä kolmen kuukauden ajanjaksolla 11 prosenttiin. Vienti kasvoi 12 ja kotimaan liikevaihto 9 prosenttia vuotta aiemmasta. Kasvu oli selvästi nopeampaa kuin aiemmilla vuosineljänneksillä. Viimeksi kasvu on ollut yhtä ripeää vuoden 2001 keväällä.

Liikevaihdon kasvu voimistui edeltäviin kolmen kuukauden jaksoihin verrattuna lähes kaikilla toimialoilla. Erityisesti kasvu nopeutui elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistuksessa, autojen ja perävaunujen valmistuksessa ja metallituotteiden valmistuksessa. Myös tekstiiliteollisuudessa liikevaihto kasvoi marras-tammikuussa syksyn laskukuukausien jälkeen. Lisäksi metallien jalostuksen ja kemianteollisuuden jo pitkään kestänyt nopea kasvu jatkui myös vuodenvaihteessa.

Liikevaihdon vuosimuutos teollisuuden suurimmilla toimialoilla, kolmen kuukauden keskiarvot, %

 
 
Kolmen kuukauden vuosimuutokset % *
2-4/2004 5-7/2004 8-10/2004 11/2004-1/2005
Teollisuus yhteensä 4,7 5,4 5,4 10,8
- Puu- ja paperiteollisuus 1,3 3,0 1,9 4,7
- Kemianteollisuus 6,1 19,2 19,1 24,4
- Koneiden ja laitteiden valmistus 11,6 9,4 7,9 11,2
- Elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistus -8,5 8,4 8,3 17,4
*) Kolmen kuukauden vuosimuutoksessa verrataan kolmen tilastokuukauden arvoja vuodentakaisten vastinkuukausien arvoihin.

Liikevaihdon pitkän aikavälin kehitys teollisuuden päätoimialoilla

Koko teollisuuden liikevaihto kääntyi kasvuun viennin vetämänä vuoden 2004 alussa. Myös kotimaan myynti kääntyi kasvuun muutamaa kuukautta myöhemmin. Vuonna 2004 teollisuuden liikevaihto kasvoi lähes 6 prosenttia, vienti vajaat 7 prosenttia ja kotimaan liikevaihto hieman alle 5 prosenttia vuoteen 2003 verrattuna.

Teollisuuden liikevaihdon kolmen kuukauden liukuva vuosimuutos ja trendi 1/2000-1/2005, 2000=100

 

Puu- ja paperiteollisuuden liikevaihto kasvoi maltillisesti vuonna 2004

Puu- ja paperiteollisuuden yritysten liikevaihto kääntyi alkuvuonna 2004 nousuun ensimmäistä kertaa lähes vuoteen. Syksyllä kasvu hieman hidastui mutta kiihtyi uudelleen vuodenvaihteessa. Toimialan kasvu oli koko viime vuoden hitaampaa kuin teollisuudessa keskimäärin. Toimialan liikevaihdon kasvua hidasti tuottajahintojen lasku. Puu- ja paperiteollisuudessa kotimaan myynti kasvoi vuonna 2004 runsaat 4 prosenttia ja vienti vajaat 2 prosenttia vuotta aiemmasta. Kotimaan myynti kasvoi myös vuosina 2002 ja 2003, mutta vienti kääntyi kasvuun vasta toisella neljänneksellä 2004.

Puu- ja paperiteollisuuden liikevaihdon kolmen kuukauden liukuva vuosimuutos ja trendi 1/2000-1/2005, 2000=100

Kemianteollisuuden liikevaihdon kasvu ripeää keväästä 2004 alkaen

Kemianteollisuuden yritysten liikevaihto kääntyi toisella neljänneksellä 2004 voimakkaaseen kasvuun alkuvuoden laskukuukausien jälkeen. Liikevaihdon nousun takana oli sekä kotimaisen kysynnän että viennin vahva kasvu. Toimialan kasvu oli selvästi nopeampaa kuin koko teollisuudessa keskimäärin. Liikevaihdon kasvua tuki sekä tuotannon lisääntyminen että hintojen nousu.

Kemianteollisuuden liikevaihdon kolmen kuukauden liukuva vuosimuutos ja trendi 1/2000-1/2005, 2000=100

Metalliteollisuuden (toimialat 27-34) liikevaihdon kasvu nopeutui loppuvuonna 2004

Metalliteollisuuden yritysten liikevaihto kääntyi pitkän laskukauden jälkeen kasvuun vuoden 2004 alussa. Kasvu nopeutui selvästi toisella neljänneksellä 2004. Pienen notkahduksen jälkeen kasvunopeus vielä kiihtyi loppuvuonna ja tammikuussa 2005. Kasvu oli vuosien 2004 ja 2005 vaihteessa nopeampaa kuin koko teollisuudessa keskimäärin. Metalliteollisuuden liikevaihdon kasvu oli koko vuoden 2004 ajan tasaisesti sekä vienti- että kotimarkkinavetoista.

 

Metalliteollisuuden liikevaihdon kolmen kuukauden liukuva vuosimuutos ja trendi 1/2000-1/2005, 2000=100

Tilaston kausitasoitusmenetelmä on muuttunut

Tästä julkistamiskerrasta lukien kausitasoitetut aikasarjat tuotetaan Eurostatin suosittelemalla TRAMO/SEATS-menetelmällä aiemmin käytössä olleen X11-menetelmän sijasta. Kausitasoitetut sarjat ja trendit, kauppa- tai työpäiväkorjatut sarjat sekä niistä lasketut muutosprosentit muuttuvat hieman aiemmin julkaistuista. Sarjojen tulkinta ei muutu.

Teollisuuden liikevaihtotilasto kuvaa yrityksiä, joiden päätoimiala on teollisuus. Indeksien laskenta perustuu verohallinnon arvonlisäverotietoihin, joita täydennetään Tilastokeskuksen kyselyn aineistolla. Liikevaihtoindeksistä ei tehdä painojulkaisua. Indeksisarjat (alkuperäinen, kausitasoitettu, trendi) löytyvät Internetistä Excel-taulukkoina osoitteesta tilastokeskus.fi/til/tlv/tau.html ja Tilastokeskuksen StatFin-tilastopalvelusta statfin.stat.fi.


Päivitetty 25.4.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuuden liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5943. tammikuu 2005, Teollisuusyritysten liikevaihdon kasvu kiihtyi vuodenvaihteessa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.10.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tlv/2005/01/tlv_2005_01_2005-04-25_kat_001.html