Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 30.11.2018

Työtapaturmia 132 000 Suomessa vuonna 2016

Vuoden 2016 aikana Suomessa sattui yhteensä lähes 132 000 työtapaturmaa. Palkansaajille näistä sattui noin 120 000 ja yrittäjille (mukaan lukien maatalousyrittäjät) noin 11 400. Työpaikoilla tai työliikenteessä tapahtui suurin osa kaikista työtapaturmista, hieman yli 109 000 tapausta, kun vastaavasti noin 22 000 työtapaturmaa sattui työmatkoilla. Näissä lukumäärissä ovat mukana myös sellaiset lievät työtapaturmatapaukset, joista aiheutui alle neljän päivän työkyvyttömyys ja joista vakuutusyhtiöt maksoivat ainoastaan sairaskulujen korvauksia.

Palkansaajien, yrittäjien ja maatalousyrittäjien työtapaturmat vakavuuden mukaan vuonna 2016

  Yhteensä Työpaikkatapaturmat Työmatkatapaturmat
Lkm Lkm Lkm
Yhteensä 131 613 109 415 22 198
Alle 4 päivää 82 044 68 274 13 770
Vähintään 4 päivää 49 523 41 106 8 417
Työkuolemia 46 35 11
Palkansaajat 120 185 98 613 21 572
Alle 4 päivää 76 796 63 356 13 440
Vähintään 4 päivää 43 355 35 233 8 122
Työkuolemia 34 24 10
Yrittäjät 7 088 6 462 626
Alle 4 päivää 3 852 3 522 330
Vähintään 4 päivää 3 229 2 934 295
Työkuolemia 7 6 1
Maatalousyrittäjät 4 340 4 340
Alle 4 päivää 1 396 1 396
Vähintään 4 päivää 2 939 2 939
Työkuolemia 5 5
Maatalousyrittäjien työpaikka- ja työmatkatapaturmia ei eritellä.

Työtapaturmien määrä kasvoi selvästi vuonna 2016. Vuonna 2015 sattui hieman yli 127 00 työtapaturmaa, vuonna 2014 vastaava luku oli hieman alle 127 000.

Tilastokeskuksen työtapaturmatilastossa siirryttiin referenssivuodesta 2005 alkaen käyttämään EU:n tilastoviraston Eurostatin työtapaturmatilastossa (ESAW) käyttämää työtapaturman määritelmää. Määritelmän mukaan tilasto sisältää tiedot työtapaturmista, jotka ovat johtaneet ”vähintään 4 päivän työkyvyttömyyteen”. Pääosa tämän verkkojulkaisun tiedoista on esitetty tätä rajausta käyttäen. Aikasarjat on korjattu taaksepäin määritelmän mukaisiksi.

Vuonna 2016 työpaikalla tai työmatkaliikenteessä kuoli yhteensä 46 henkilöä. Näistä palkansaajien kuolemaan johtaneita työpaikkatapaturmia oli 24, maatalousyrittäjien 5 ja muiden yrittäjien 6. Työmatkalla sattui yhteensä 11 kuolemaan johtanutta tapaturmaa, joista 10 palkansaajille ja yksi muille yrittäjälle. Työkuolemien määrä väheni hieman edellisestä vuodesta, sillä vuonna 2015 työpaikalla tai työmatkalla menehtyi yhteensä 51 henkilöä.

Kaikista kuolemaan johtaneen työtapaturman uhreista 34 oli palkansaajia, 5 maatalousyrittäjiä ja 7 muita yrittäjiä.


Lähde: Työtapaturmat 2016, Tilastokeskus

Lisätietoja: Arto Miettinen 029 551 2963, Outi Stenbäck 029 551 2517, tyotapaturmat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (547,4 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 30.11.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työtapaturmat [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-5999. 2016. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.5.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ttap/2016/ttap_2016_2018-11-30_tie_001_fi.html