Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 30.11.2006

Kansantalouden tilinpidon uudet tuottavuusmittarit

Tuottavuuskatsaus 2006-julkaisussa on otettu käyttöön uusi kokonaistuotokseen perustuva ns. KLEMS menetelmä tuottavuuden mittaamisen laskentatapa. Menetelmässä huomioidaan pääoma-, työ- ja välituotepanosten kontribuutiot kokonaistuottavuuteen johdonmukaisessa kehikossa. Kokonaistuottavuuden lisäksi julkaisussa on esitetty työn tuottavuus ja tiedot kasvun osatekijöistä. Uuden menetelmän myötä työn tuottavuuden kasvutekijät voidaan jakaa useampaan osatekijään eli pääomaintensiteettiin, kotimaisten ja ulkomaisten välituotepanosten intensiteettiin, työn laadun muutokseen sekä kokonaistuottavuuteen. KLEMS menetelmä tulee jatkossa olemaan Tilastokeskuksen virallinen tuottavuuden mittausmenetelmä.

Työn tuottavuuden vuotuinen keskikasvu jaksolla 2001-2003 oli 0,5 prosenttia koko kansantaloudessa, kun se edeltävinä ajanjaksoina oli 3,9 prosenttia vuosina 1970-1989, 1,2 prosenttia vuosina 1990-1995 ja 5,8 prosenttia vuosina 1996-2000.

Työn tuottavuuden kasvun hidastumiseen vuosina 2001-2003 vaikutti sekä pääomaintensiivisyyden kasvun kontribuution pieneneminen 1,4 prosenttiyksiköllä että kokonaistuottavuuden kasvun kääntyminen laskuksi. Pääomaintensiteetin keskimääräinen vaikutus työn tuottavuuteen oli jaksolla 2001-2003 on 1,4 prosenttia koko kansantaloudessa, kun se edeltävinä jaksoina oli 1,0 prosenttia vuosina 1970-1989, 0,1 prosenttia vuosina 1990-1995 ja 2,8 prosenttia vuosina 1996-2000. Kokonaistuottavuuden vuotuinen keskikasvu jaksolla 2001-2003 oli -0,8 prosenttia koko kansantaloudessa, kun se edeltävinä jaksoina oli 2,9 prosenttia vuosina 1970-1989, 1,1 prosenttia vuosina 1990-1995 ja 3,0 prosenttia vuosina 1996-2000.

Koko kansantalouden tuottavuuskehitys 1970-2003, %

Tuottavuus lukujen lisäksi julkaisuun sisältyy EU KLEMS tietokannan kuvaus, KLEMS tuottavuuslaskennan menetelmäkuvaus sekä informaatiota kansantalouden tilinpidon volyymimenetelmän uudistuksesta ja julkisen toiminnan tuottavuus.

Lähde: Tuottavuuskatsaus 2006. Tilastokeskus

Lisätietoja: Antti Pasanen (09) 1734 2629, antti.pasanen@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.


Päivitetty 30.11.2006

Viittausohje:

Tilasto: Tuottavuustutkimukset [verkkojulkaisu].
ISSN=2343-4317. 2005. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ttut/2005/ttut_2005_2006-11-30_tie_001.html