Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 28.9.2007

Kansantalouden tuottavuuskehitys 1970-2006

Kansantalouden tilinpidon ennakkotietoihin perustuva vuoden 2006 työn tuottavuuden kasvuvauhti oli 3,2 prosenttia koko kansantaloudessa, kun se edeltävinä vuosina oli 1,6 prosenttia vuonna 2005 ja 2,8 prosenttia vuonna 2004. Vastaavasti vuoden 2006 kokonaistuottavuuden kasvuvauhti oli 3,1 prosenttia koko kansantaloudessa, kun se edeltävinä vuosina oli 1,2 prosenttia vuonna 2005 ja 2,2 prosenttia vuonna 2004. Pääomaintensiteetin kasvuvauhti oli 0,2 prosenttia koko kansantaloudessa vuonna 2006, kun se edeltävinä vuosina oli 0,4 prosenttia vuonna 2005 ja 0,6 prosenttia vuonna 2004.

Pitkän aikavälin Hodrick-Prescott -suodatettu kasvutrendi osoittaa, että työn tuottavuuden kasvuvauhti on koko kansantalouden osalta hidastunut noin 2-2,5 prosenttiin vuoden 1995 jälkeen, kun sitä edeltävänä ajanjaksona 1975-1995 työn tuottavuuden kasvuvauhti on ollut noin 3 prosenttia vuodessa. Vastaavasti kokonaistuottavuuden pitkän aikavälin kasvutrendi osoittaa, että kokonaistuottavuus vaihteli noin 1,5-2 prosentin välillä ennen vuotta 1993. Vuodesta 1993 vuoteen 2000 kokonaistuottavuuden vuotuinen kasvuvauhti oli keskimäärin noin 2-3 prosenttia. Vuoden 2000 jälkeen kokonaistuottavuuden kasvutrendi kävi alimmillaan 1,3 prosentissa vuonna 2002, jonka jälkeen kasvutrendi on palannut noin 2 prosentiin. Pääomaintensiteetin kasvutrendi ennen vuotta 1993 on ollut noin 1 prosentti, jonka jälkeen kasvuvauhti hidastui selvästi vuosina 1993-2000. Vuoden 2000 jälkeen pääomaintensiteetin vuotuinen kasvuvauhti on ollut noin 0,5 prosenttia.

Koko kansantalouden tuottavuuskehitys 1970-2006, %

Tuottavuuskatsauksen lisäksi Tilastokeskuksen internet-sivuille (www.tilastokeskus.fi/til/ttut/tau.html) on käyttäjiä palvelemaan luotu Px-Web pohjainen tietokanta, josta tuoreimmat tuottavuustiedot on saatavilla tarkimmalla laskentatasolla. KLEMS -tyyppisten kokonaistuottavuus ja työn tuottavuus lukujen lisäksi tietokantaan on sisällytetty laskennassa käytettyjä välituloksia pääomapanoksen osalta sekä aiemmin kansantalouden tilinpidon julkaisuissa julkaistut tuotoksen ja arvonlisäyksen kautta lasketut työn tuottavuusluvut.

Tuottavuuslukujen lisäksi julkaisuun sisältyy EU KLEMS -tuottavuustietokannan kuvaus, tuottavuuskatsauksen KLEMS -tuottavuuslaskennan menetelmäkuvaus sekä tietoa Hodrick-Prescott -suotimen käytöstä kasvutrendien laskennassa ja julkisen toiminnan tuottavuus.

Lähde: Tuottavuuskatsaus 2007. Tilastokeskus

Lisätietoja: Antti Pasanen (09) 1734 2629, etunimi.sukunimi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.


Päivitetty 28.9.2007

Viittausohje:

Tilasto: Tuottavuustutkimukset [verkkojulkaisu].
ISSN=2343-4317. 2006. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ttut/2006/ttut_2006_2007-09-28_tie_001.html