Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 17.10.2008

Kansantalouden tuottavuuskehitys 1970-2007*

Kansantalouden tilinpidon ennakkotietoihin perustuva vuoden 2007 työn tuottavuuden kasvuvauhti oli 2,8 prosenttia koko kansantaloudessa, kun se edeltävinä vuosina oli 3,3 prosenttia vuonna 2006 ja 1,5 prosenttia vuonna 2005. Vastaavasti vuoden 2007 kokonaistuottavuuden kasvuvauhti oli 2,2 prosenttia koko kansantaloudessa, kun se edeltävinä vuosina oli 2,8 prosenttia vuonna 2006 ja 0,9 prosenttia vuonna 2005. Pääomaintensiteetin muutoksen kontribuutio on ollut 0,6 prosentti yksikköä koko kansantaloudessa kolmena viime vuotena.

Pitkän aikavälin HP-suodatettu trendikasvu osoittaa, että työn tuottavuuden kasvuvauhti on koko kansantalouden osalta hidastunut noin 2-2,5 prosenttiin vuoden 1995 jälkeen, kun sitä edeltävänä ajanjaksona 1975-1995 työn tuottavuuden kasvuvauhti on ollut noin 3 prosenttia vuodessa. Vastaavasti kokonaistuottavuuden pitkän aikavälin trendikasvu osoittaa, että kokonaistuottavuus vaihteli noin 1,5-2,5 prosentin välillä ennen vuotta 1993. Vuodesta 1993 vuoteen 2000 kokonaistuottavuuden vuotuinen kasvuvauhti oli keskimäärin noin 2-3 prosenttia. Vuoden 2000 jälkeen kokonaistuottavuuden trendikasvu kävi alimmillaan 1,2 prosentissa vuonna 2003, jonka jälkeen kasvun trendi on palannut noin 2 prosenttiin. Pääomaintensiteetin trendimuutos ennen vuotta 1993 on ollut noin 1-1,5 prosenttia, jonka jälkeen kasvuvauhti hidastui selvästi vuosina 1993-2000. Vuoden 2000 jälkeen pääomaintensiteetin vuotuinen kasvuvauhti on ollut noin 0,7 prosenttia.

Kuva 1. Koko kansantalouden tuottavuuskehitys 1970-2007*, %

Tärkein tekijä koko kansantalouden arvonlisäyksen kasvussa on ollut kokonaistuottavuuden kasvu. Kokonaistuottavuuden kontribuutio arvonlisäyksen kasvuun vuonna 2007 oli kansantalouden tilinpidon ennakkotietojen mukaan 2,2 prosenttiyksikköä, kun se edeltävinä vuosina oli 2,8 prosenttiyksikköä vuonna 2006 ja 0,9 prosenttiyksikköä vuonna 2005. Pääomapanoksen kontribuutio on ollut tasaista ja se oli vuona 2007 1,3 prosenttiyksikköä ja edeltävinä vuosina oli 1,1 prosenttiyksikköä vuonna 2006 ja 1,0 prosenttiyksikköä vuonna 2005. Työpanoksen kontribuutio arvonlisäyksen kasvuun oli puolestaan vuonna 2007 1,2 prosenttiyksikköä, kun se edeltävinä vuosina oli 1,0 prosenttiyksikköä vuonna 2006 ja 0,7 prosenttiyksikköä vuonna 2005.

Kuva 2. Kontribuutiot arvonlisäykseen, %-yksikköä

Koko kansantalouden tasolla on arvioitu työpanoksen rakennemuutoksen sekä ICT -pääoman vaikutusta talouskasvuun. Työpanoksen rakennemuutoksen kontribuutio arvonlisäyksen kasvuun on ollut keskimäärin 0,2 prosenttia vuodessa vuosina 1995-2004. ICT pääoman kontribuutio arvonlisäyksen kasvuun kasvoi voimakkaasti IT -buumin aikana 1995-2000 ollen noin 0,7 prosenttia vuodessa. 2000 -luvulla ICT pääoman kontribuutio on ollut keskimäärin 0,5 prosenttia vuodessa.

Taulukko 1. Bruttoarvonlisäyksen keskikasvu ja sen osatekijät, 1970-2007

  1970-1989 1989-1995 1995-2000 2000-2007
Bruttokansantuote 3,44 0,54 4,61 3,25
Tehdyt työtunnit -0,04 -2,88 1,92 0,90
Työn tuottavuus 3,48 3,42 2,69 2,35
Pääomapanoksen muutos 1,16 0,68 0,98 1,07
ei-ICT pääoma 0,97 0,30 0,28 0,6
ICT pääoma 0,19 0,37 0,70 0,47
       - Tietokoneet 0,04 0,11 0,13 -0,04
       - Viestintävälineet 0,02 0,04 0,19 0,19
       - Ohjelmistot 0,07 0,07 0,21 0,29
       - Muu ICT 0,06 0,15 0,17 0,03
Työpanoksen muutos -0,04 -2,15 1,27 0,58
Kokonaistuottavuus1) 2,32 2,01 2,36 1,6
  siitä työpanoksen rakennemuutos - - 0,19 0,252)
1) Kokonaistuottavuudessa ei ole huomioitu työpanoksen rakennemuutosta
2) Vuodet 2000-2004

Tuottavuuslukujen lisäksi julkaisuun sisältyy tuottavuuskatsauksen KLEMS -tuottavuuslaskennan menetelmäkuvaus, tietoa ICT pääoman vertailtavuudesta, tutkimus- ja kehittämistoiminnan satelliittitilinpidosta, kansantalouden tilinpidon uudistuksista sekä tietoa yrityssektorin kasvusta pohjoismaissa ja julkisen toiminnan tuottavuus.

Tuottavuuskatsaus ja Tuottavuuskatsaus (pdf) tilattavissa Tilastotorilta.

Lähde: Tuottavuuskatsaus 2008. Tilastokeskus

Lisätietoja: Antti Pasanen (09) 1734 2629, etunimi.sukunimi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.


Päivitetty 17.10.2008

Viittausohje:

Tilasto: Tuottavuustutkimukset [verkkojulkaisu].
ISSN=2343-4317. 2007. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ttut/2007/ttut_2007_2008-10-17_tie_001.html