Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 30.11.2012

Kansantalouden tuottavuuskehitys 1976-2011*

Kansantalouden tilinpidon ennakkotietoihin perustuva vuoden 2011 työn tuottavuuden kasvuvauhti oli 0,5 prosenttia koko kansantaloudessa, kun se edeltävinä vuosina oli 2,8 prosenttia vuonna 2010 ja -6,0 prosenttia vuonna 2009. Vastaavasti vuoden 2011 kokonaistuottavuuden kasvuvauhti oli 1,0 prosenttia koko kansantaloudessa, kun se edeltävinä vuosina oli 3,1 prosenttia vuonna 2010 ja -7,7 prosenttia vuonna 2009.

Koko kansantalouden tuottavuuskehitys 1976 - 2011*, %

 Koko kansantalouden tuottavuuskehitys 1976 - 2011*, %

Pitkän aikavälin Hodrick-Prescott -suodatettu trendikasvu (HP) osoittaa, että koko kansantalouden työn tuottavuuden kasvuvauhti on hidastunut voimakkaasti 1990-luvun puolivälin 3,5 prosentista -0,2 prosenttiin vuonna 2011 (Kuva 1). Vaikka yksittäisten vuosien (2000, 2004, 2007 ja 2010) vuosikasvut ovat olleet 3 - 4 prosentin luokkaa, on työn tuottavuuden trendi silti ollut aleneva 1990-luvun puolivälin jälkeen.

Vastaavasti kokonaistuottavuuden pitkän aikavälin trendikasvu osoittaa, että kokonaistuottavuuden keskimääräinen vuosikasvu oli 1,5 - 2 prosentin luokkaa ennen vuotta 1993. Vuodesta 1993 vuoteen 2000 kokonaistuottavuuden vuotuinen kasvuvauhti oli keskimäärin noin 2 - 2,5 prosenttia. Vuoden 2000 jälkeen kokonaistuottavuuden trendikasvu on selvästi hidastunut.

Taulukossa 1 on esitetty kokonaistuottavuuden sekä työn tuottavuuden keskimääräiset vuosikasvut eri ajanjaksoina. Lisäksi taulukossa on esitetty pääomapanoksen, tehtyjen työtuntien ja työpanoksen rakennemuutoksen kontribuutiot arvonlisäyksen kasvuun sekä pääomaintensiteetin muutoksen ja työpanoksen rakennemuutoksen kontribuutiot työn tuottavuuden kasvuun.

Työpanoksen rakennemuutoksen kontribuutio arvonlisäyksen kasvuun oli voimakkaimmillaan 1990-luvun laman aikaan (1990 - 1994) ollen 0,7 prosenttia vuodessa. Muina ajanjaksoina työpanoksen rakennemuutos on kasvattanut arvonlisäyksen volyymia noin 0,2 - 0,3 prosenttiyksikköä vuodessa. Pääomapanoksen kontribuutio arvonlisäyksen kasvuun on ollut kohtalaisen vakaata ollen keskimäärin 0,7 - 1,0 prosenttiyksikköä vuodessa. Ainoastaan ajanjaksolla 1990 - 1994 kontribuutio on ollut pienempi, noin 0,3 prosenttiyksikköä vuodessa.

Koko kansantalouden tuottavuuden keskikasvut, 1976–2011*

  1976-1989 1990-1994 1995-1999 2000-2004 2005-2011
Arvonlisäyksen volyymin muutos, % 3,3 –0,8 4,4 2,9 1,2
Pääomapanoksen kontribuution muutos, % 1,0 0,3 0,7 0,8 0,6
Tehtyjen työtuntien kontribuution muutos, % 0,4 –3,2 1,5 0,4 0,3
Työpanoksen rakennemuutoksen kontribuution muutos, % 0,3 0,7 0,2 0,2 0,1
Kokonaistuottavuuden muutos, % 1,5 1,3 2,1 1,6 0,2
Pääomaintensiteetin muutoksen kontribuutio, % 0,9 1,4 0,1 0,6 0,5
Työpanoksen rakennemuutoksen kontribuutio, % 0,3 0,7 0,2 0,2 0,1
Työn tuottavuuden muutos, % 2,7 3,5 2,3 2,3 0,7

Lähde: Tuottavuustutkimukset 2011. Tilastokeskus

Lisätietoja: Jan Klavus 09 1734 3391, Antti Pasanen 09 1734 2629, skt.95@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.


Päivitetty 30.11.2012

Viittausohje:

Tilasto: Tuottavuustutkimukset [verkkojulkaisu].
ISSN=2343-4317. 2011. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ttut/2011/ttut_2011_2012-11-30_tie_001_fi.html