Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 29.11.2013

Kansantalouden tuottavuuskehitys 1976-2012

Kansantalouden tilinpidon ennakkotietoihin perustuva työn tuottavuuden kasvuvauhti vuonna 2012 oli -1,6 prosenttia koko kansantaloudessa, kun se edeltävinä vuosina oli 0,4 prosenttia vuonna 2011 ja 3,0 prosenttia vuonna 2010. Vastaavasti kokonaistuottavuuden kasvuvauhti vuonna 2012 oli -1,5 prosenttia koko kansantaloudessa, kun se edeltävinä vuosina oli 0,5 prosenttia vuonna 2011 ja 3,0 prosenttia vuonna 2010.

Koko kansantalouden tuottavuuskehitys 1976–2012*

 Koko kansantalouden tuottavuuskehitys 1976–2012*
*) Vuosien 2011 ja 2012 luvut perustuvat ennakkotietoihin

Pitkän aikavälin Hodrick-Prescott -suodatettu trendikasvu (HP) osoittaa, että koko kansantalouden työn tuottavuuden kasvuvauhti on hidastunut voimakkaasti 1990-luvun puolivälin 3,5 prosentista -1,0 prosenttiin vuonna 2012. Vaikka yksittäisten vuosien (2000, 2004, 2007 ja 2010) vuosikasvut ovat olleet 3–4 prosentin luokkaa, on työn tuottavuuden trendi silti ollut aleneva 1990-luvun puolivälin jälkeen.

Kokonaistuottavuuden pitkän aikavälin trendikasvu osoittaa, että kokonaistuottavuuden keskimääräinen vuosikasvu oli 1,5–2 prosentin luokkaa ennen vuotta 1993. Vuodesta 1993 vuoteen 2000 kokonaistuottavuuden vuotuinen kasvuvauhti oli keskimäärin noin 2–2,5 prosenttia. Vuoden 2000 jälkeen kokonaistuottavuuden trendikasvu on kääntynyt laskuun.

Taulukossa Koko kansantalouden tuottavuuden keskikasvut 1976–2012 on esitetty kokonaistuottavuuden sekä työn tuottavuuden keskimääräiset vuosikasvut eri ajanjaksoina. Lisäksi taulukossa on esitetty pääomapanoksen, tehtyjen työtuntien ja työpanoksen rakennemuutoksen kontribuutiot arvonlisäyksen kasvuun sekä pääomaintensiteetin muutoksen ja työpanoksen rakennemuutoksen kontribuutiot työn tuottavuuden kasvuun.

Työpanoksen rakennemuutoksen kontribuutio arvonlisäyksen kasvuun oli voimakkaimmillaan 1990-luvun laman aikaan (1990–1994), 0,7 prosenttia vuodessa. Muina ajanjaksoina työpanoksen rakennemuutos on kasvattanut arvonlisäyksen volyymia noin 0,1–0,3 prosenttiyksikköä vuodessa. Pääomapanoksen kontribuutio arvonlisäyksen kasvuun on ollut kohtalaisen vakaata, keskimäärin 0,7–1,0 prosenttiyksikköä vuodessa. Ainoastaan ajanjaksoilla 1990–1994 ja 2009–2012 pääomapanoksen kontribuutio arvonlisäykseen on ollut pienempi, noin 0,3 ja 0,4 prosenttiyksikköä vuodessa.

Koko kansantalouden tuottavuuden keskikasvut, 1976–2012*

  1976-1989 1990-1994 1995-1999 2000-2004 2005-2008 2009-2012
Arvonlisäyksen volyymin muutos, % 3,3 -0,8 4,4 2,9 3,3 -1,3
Pääomapanoksen kontribuution muutos, % 1,1 0,3 0,7 0,8 0,9 0,4
Tehtyjen työtuntien kontribuution muutos, % 0,4 -3,2 1,5 0,4 1,0 -0,4
Työpanoksen rakennemuutoksen kontribuution muutos, % 0,3 0,7 0,2 0,2 0,1 0,1
Kokonaistuottavuuden muutos, % 1,5 1,3 2,1 1,6 1,2 -1,4
Pääomaintensiteetin muutoksen kontribuutio, % 0,9 1,4 0,1 0,6 0,6 0,3
Työpanoksen rakennemuutoksen kontribuutio, % 0,3 0,7 0,2 0,2 0,1 0,3
Työn tuottavuuden muutos, % 2,7 3,5 2,3 2,3 2,0 -1,1
*) Vuosien 2011 ja 2012 luvut perustuvat ennakkotietoihin

Kansainväliseen vertailtavuuteen tähtäävä tuottavuustietokanta EUKLEMS on päivitetty myös Suomen osalta uuden toimialaluokituksen (TOL2008) mukaiseksi. Tässä tilastossa esitetyt tuottavuusmittarit perustuvat KLEMS-menetelmään ja samoihin raakatietoihin kuin EUKLEMS, mutta menetelmät poikkeavat EUKLEMS tietokannan menetelmistä joiltakin osin. Tuottavuuden kansainväliseen vertailuun sopiva tietokanta on ladattavissa osoitteesta www.euklems.net .


Lähde: Tuottavuustutkimukset 2012, Tilastokeskus.

Lisätietoja: Jan Klavus 09 1734 3391, Antti Pasanen 09 1734 2629, kansantalous@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.


Päivitetty 29.11.2013

Viittausohje:

Tilasto: Tuottavuustutkimukset [verkkojulkaisu].
ISSN=2343-4317. 2012. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ttut/2012/ttut_2012_2013-11-29_tie_001_fi.html