Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 12.5.2016

Kansantalouden tuottavuuskehitys 1976-2014

Kansantalouden tilinpidon ennakkotietoihin perustuva työn tuottavuuden kasvuvauhti vuonna 2014 oli 0,4 prosenttia koko kansantaloudessa. Vuonna 2013 työn tuottavuus ei kasvanut ja vuonna 2012 se väheni 2,1 prosenttia. Vastaavasti kokonaistuottavuuden kasvuvauhti vuonna 2014 oli -0,1 prosenttia koko kansantaloudessa, kun se edeltävinä vuosina oli -0,7 prosenttia vuonna 2013 ja -2,5 prosenttia vuonna 2012.

Koko kansantalouden tuottavuuskehitys 1976-2014, %

Koko kansantalouden tuottavuuskehitys 1976-2014, %

Pitkän aikavälin Hodrick-Prescott -suodatettu trendikasvu (HP) osoittaa, että koko kansantalouden työn tuottavuuden kasvuvauhti on hidastunut voimakkaasti 1990-luvun puolivälin 3-3,5 prosentista -0,4 prosenttiin vuonna 2014 (Kuva 1). Vaikka yksittäisten vuosien (2000, 2004, 2007 ja 2010) vuosikasvut ovat olleet 3 - 4 prosentin luokkaa, on työn tuottavuuden trendi silti ollut aleneva 1990-luvun puolivälin jälkeen.

Kokonaistuottavuuden pitkän aikavälin trendikasvu osoittaa, että kokonaistuottavuuden keskimääräinen vuosikasvu oli noin 2,1 prosenttia ennen vuotta 1993. Vuodesta 1993 vuoteen 2000 kokonaistuottavuuden vuotuinen kasvuvauhti oli keskimäärin noin 2,5 prosenttia. Vuoden 2000 jälkeen kokonaistuottavuuden trendikasvu on kääntynyt selvään laskuun.

Taulukossa 1 on esitetty kokonaistuottavuuden sekä työn tuottavuuden keskimääräiset vuosikasvut eri ajanjaksoina. Lisäksi taulukossa on esitetty pääomapanoksen, tehtyjen työtuntien ja työpanoksen rakennemuutoksen kontribuutiot arvonlisäyksen kasvuun sekä pääomaintensiteetin muutoksen ja työpanoksen rakennemuutoksen kontribuutiot työn tuottavuuden kasvuun.

Työpanoksen rakennemuutoksen kontribuutio arvonlisäyksen kasvuun oli voimakkaimmillaan 1990-luvulla (keskimäärin 0,6 prosenttiyksikköä vuodessa). Muina ajanjaksoina työpanoksen rakennemuutos on kasvattanut arvonlisäyksen volyymia keskimäärin noin 0,2-0,3 prosenttiyksikköä vuodessa. Pääomapanoksen kontribuution muutos arvonlisäyksen kasvuun on ollut keskimäärin 0,9 prosenttiyksikköä vuodessa, paitsi ajanjaksoilla 1990-1994 ja 2009-2014 se on ollut pienempi, noin 0,2 ja 0,3 prosenttiyksikköä vuodessa.

Taulukko 1. Koko kansantalouden tuottavuuden keskimääräinen kasvu, 1976-2014*

  1976-1989 1990-1994 1995-1999 2000-2004 2005-2008 2009-2013 2014 1)
Arvonlisäyksen volyymin muutos, % 3,4 -0,7 4,7 3,0 3,2 -1,6 -0,4
Pääomapanoksen kontribuution muutos, % 0,9 0,2 0,6 0,9 0,8 0,3 0,2
Tehtyjen työtuntien kontribuution muutos, % 0,3 -3,1 1,4 0,4 1,0 -0,7 -0,5
Työpanoksen rakennemuutoksen kontribuution muutos, % 0,3 0,7 0,6 0,2 0,1 0,2 0,0
Kokonaistuottavuuden muutos, % 2,2 2,2 2,7 1,6 1,4 -1,3 -0,1
Pääomaintensiteetin muutoksen kontribuutio, % 0,8 1,2 -0,2 0,7 0,4 0,7 0,5
Työpanoksen rakennemuutoksen kontribuutio, % 0,3 0,7 0,6 0,2 0,1 0,2 0,0
Työn tuottavuuden muutos, % 2,9 3,4 2,5 2,3 1,8 -0,6 0,4
1) Vuoden 2014 luvut perustuvat ennakkotietoihin

Tässä tilastossa esitetyt tuottavuusmittarit perustuvat KLEMS-menetelmään ja samoihin raakatietoihin kuin EUKLEMS. Lisätietoja löytyy tilaston menetelmäselosteesta.


Lähde: Tuottavuustutkimukset 2014, Tilastokeskus.

Lisätietoja: Ville Tolkki 029 551 2529, kansantalous@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (182,8 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Laatuselosteet

Päivitetty 12.5.2016

Viittausohje:

Tilasto: Tuottavuustutkimukset [verkkojulkaisu].
ISSN=2343-4317. 2014. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ttut/2014/ttut_2014_2016-05-12_tie_001_fi.html